svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"นพ.ประสิทธิ์" ขอสืบสานคำสอน "ในหลวง ร.๙" เป็นตัวอย่างแก่เยาวชน

13 ตุลาคม 2564

เปลี่ยนความเศร้าให้กลายเป็นพลัง สืบสานคำสอนในหลวง ร.๙ ให้เด็กเยาวชนรุ่นหลังเห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อที่จะได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม “นพ.ประสิทธิ์" คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ

นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวถึง การจัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 5 ในวันนี้ ว่า  กิจกรรมนี้ถือเป็นความตั้งใจในทุกปีที่จะมีการจัดกิจกรรม แต่ปีนี้แตกต่างจากทุกปี เพราะมีเรื่องโควิด-19 ส่วนตัวอยากจะดึงคนไทยกลับมาน้อมนำพระบรมราโชวาท ของพระองค์ท่านไปใช้ในการดำเนินวิถีชีวิต เพราะเชื่อว่า เวลาผ่านไป คนจำนวนหนึ่งที่อาจจะไม่เคยเห็นพระองค์ท่านเลยก็อาจจะไม่ได้คิดถึง ดังนั้น ปีนี้ถึงแม้กิจกรรมที่ศิริราช จะน้อยลง แต่ก็ได้ขยายกิจกรรมไปทั่วประเทศ

 

ส่วนวิธีที่จะทำให้ วันที่ 13 ตุลาคมมีความหมาย นั้น ก็อยากเชิญชวนให้คนไทย มีการน้อมนำพระบรมราโชวาทสักเรื่องหนึ่ง เช่น การปิดทองหลังพระ หรือ การรู้จักประหยัด ใช้อย่างมีเหตุมีผล เศรษฐกิจพอเพียง หรืออะไรก็ได้ แล้วนำมาทำตลอด1ปี จนครบ13ตุลาคมปีหน้า ก็กลับมาทบทวนตัวเองว่า ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้หรือไม่ ซึ่งหากได้ทำ ก็จะกลายเป็นนิสัย และเป็นการน้อมนำพระบรมราโชวาทมาใช้ในตัวเรา ซึ่งเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานพระบรมราโชวาทเอาไว้ และท่านก็จะอยู่กับเราตลอด โดยส่วนตัวตนเองก็ทำแบบนี้มาอย่างต่อเนื่อง

"หมอประสิทธิ์" เปลี่ยนความเศร้าให้กลายเป็นพลัง สืบสานคำสอนพ่อหลวงร.9

เชื่อว่าความเศร้าเสียใจของประชาชนตอนนี้ลดลงไปมากแล้ว แต่ขณะเดียวกันนี้ ก็ต้องเปลี่ยนความเศร้าเสียใจให้เป็นพลังในการสืบสานพระราชปณิธาน ซึ่งวิธีการน้อมนำพระบรมราโชวาทมาใช้ คือกลไก และวิธีการที่ดีที่สุดในการนำมาใช้ในกิจวัตรประจำวัน

 

คาดหวังว่า เมื่อเราทำให้เห็น และเห็นผลดี จะสามารถเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังที่อาจจะไม่เคยเห็นพระองค์ท่านและอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ท่านเคยทำ เมื่อเราทำเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าทำแล้วเกิดผล ก็เชื่อว่าคนรุ่นหลังจะปฏิบัติตาม และนี่ก็คือการสืบสานพระราชปณิธานอย่างหนึ่ง และจะเป็นการเหนี่ยวนำให้เกิดความเข้าใจ ทั้งนี้ ก็จะต้องเป็นการปฏิบัติตามด้วยจิตสำนึกที่อยากปฏิบัติด้วย

"หมอประสิทธิ์" เปลี่ยนความเศร้าให้กลายเป็นพลัง สืบสานคำสอนพ่อหลวงร.9

ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายวันนี้ ทาง ศิริราช ก็มีการเฟซบุ๊กไลฟ์ ทั้งการปาฐกถา และการร่วมเจริญจิตภาวนาในเวลา 15.52น. ซึ่งไม่ว่าประชาชนจะอยู่จังหวัดไหน หากไม่ได้มาที่รพ.ศิริราช ก็สามารถอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ หรือ พระบรมสาทิศลักษณ์ และมาตั้งจิตภาวนาพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศมาหล่อหลอมใจเป็นเนื้อเดียวกันให้พระองค์ท่าน