ผบ.ตร.เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (13 ตุลาคม)

ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

 

ทั้งนี้ มีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธี

ตร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ตร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ ๙

เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อมาเวลา 09.55 น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้นเวลา 10.20 น. พิธีวางพวงมาลา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ ๙

สำหรับในปี 2564 หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวไทย ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ตร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ ๙