svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

อบจ.สงขลาน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมทำพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

13 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทำพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

 

นำผู้เข้าร่วมในพิธีประกอบด้วย นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และนำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

อบจ.สงขลาน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ อบจ.สงขลาน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙
   

โดยตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราขกรณียกิจนานับประการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร

 

โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฏร์ ได้ดำเนินขีวิตโดยใช้ความรู้ และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้ง ยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่างไป ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ

อบจ.สงขลาน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ อบจ.สงขลาน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙
 

อบจ.สงขลาน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙

"แสงแห่งดวงประทีปที่ส่องไสวอยู่ทั่วแผ่นดินนี้ เปรียบประดุจดั่งดวงจิตที่บริสุทธิ์ ของปวงพสกนิกร ที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางพระราขดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ และดำรงตน เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป"