ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ประกาศขยายเวลาให้บริการสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ถึงเวลา 18.00 น. เริ่ม 15 ตุลาคมนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) และ สถาบันการเงินสมาชิก 4 แห่ง ประกาศขยายเวลาการเปิดให้บริการสาขาของธนาคารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ จากเดิม เวลา 11.00 – 17.00 น. มาเป็นเวลา 11.00 – 18.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 64 ประกอบด้วย

 

  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)

 

4 แบงก์รัฐ ขยายเวลาเปิดในห้างถึง 18.00 น. เริ่ม 15 ต.ค.นี้

การเพิ่มเวลาให้บริการสอดคล้องกับที่ประชุม ศบค. ที่มีมติลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน หรือ เคอร์ฟิว ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. จากเดิมเริ่มตั้งแต่ 21.00 น. และให้ขยายเวลาเปิดห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด ได้ถึง 21.00 น. จากเดิมให้ปิดก่อน 20.00 น. เพื่อให้ลูกค้าประชาชนได้รับบริการจากสถาบันการเงินของรัฐได้อย่างสะดวกมากขึ้น

 

4 แบงก์รัฐ ขยายเวลาเปิดในห้างถึง 18.00 น. เริ่ม 15 ต.ค.นี้

ทั้งนี้ ธนาคารยังคงยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของลูกค้า และพนักงานทุกคน พร้อมกำหนดวิธีบริหารจัดการในสาขาภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้..

  • การจำกัดช่องการให้บริการ
  • จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละสาขา เพื่อเว้นระยะห่างที่เหมาะสม
  • จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออก
  • หน้าช่องให้บริการ ดูแลทำความสะอาดสาขาตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการ

4 แบงก์รัฐ ขยายเวลาเปิดในห้างถึง 18.00 น. เริ่ม 15 ต.ค.นี้