มาตรการเยียวยา SMEs หรือ โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ช่วยอุดหนุนค่าจ้าง หัวละ 3,000 บาท ระยะเวลานาน 3 เดือน พ.ย. 64 - ม.ค. 65 เริ่มลงทะเบียน ต.ค.นี้ เช็กเงื่อนไขเเละช่องทางลงทะเบียนได้ที่ตรงนี้

เกาะติด "มาตรการเยียวยา" อีกหนึ่งมาตรการที่น่าจับตา มาตรการเยียวยาเอสเอ็มอี กรณีศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

 

เป้าหมายโครงการ

1.ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ  ตามนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ SMEs ของรัฐบาล โดยลดภาระต้นทุน เพิ่มสภาพคล่องให้ SMEs สามารถประคับประคองธุรกิจผ่านพ้นช่วงวิกฤติโควิด ได้ โดยลดภาระต้นทุน

 

2.เพิ่มสภาพคล่องให้ SMEs สามารถประคับประคองธุรกิจผ่านพ้นช่วงวิกฤติโควิดได้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยรักษาการจ้างงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก-กลางได้ถึง 394,621 แห่ง อุดหนุนค่าจ้างผู้ประกันตนสัญชาติไทยได้ 4,034,590 คน ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ในเดือนที่ 2 และ 3 สูงสุด 201,730 ราย

 

เยียวยา SMEs รับรายหัว 3,000 บาท นาน 3 เดือน เช็กเงื่อนไขและช่องทางลงทะเบียน

 

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยา SMEs

1.เป็นนายจ้างภาคเอกชนในฐานข้อมูลประกันสังคม (สถานะ Active ในฐานทะเบียนประกันสังคม) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

2.รัฐจะอุดหนุนการส่งเสริมและรักษาการจ้างงานเฉพาะลูกจ้างสัญชาติไทย ให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

3.นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น

 

เยียวยา SMEs รับรายหัว 3,000 บาท นาน 3 เดือน เช็กเงื่อนไขและช่องทางลงทะเบียน

4.นายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันเริ่มโครงการ จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5

 

5.นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

 

เยียวยา SMEs รับรายหัว 3,000 บาท นาน 3 เดือน เช็กเงื่อนไขและช่องทางลงทะเบียน

เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่

เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือนพฤศจิกายน 2564 -มกราคม 2565 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน

 

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ขอรับคำปรึกษาฟรีที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center ที่ บสย. Call Center 02-890-9999 ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

 

มีทั้งหมดกี่โครงการ

1.โครงการสินเชื่อฟื้นฟู มีสินเชื่อได้อนุมัติแล้วจำนวน 1.08 แสนล้านบาท ผู้ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 3.5 หมื่นราย (เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 7.8 หมื่นล้านบาท 2.5 หมื่นราย) คิดเป็นวงเงินอนุมัติเฉลี่ยจำนวน 3.07 ล้านบาท/ราย โดยประมาณร้อยละ 45  ของผู้ได้รับความช่วยเหลือทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการSMEs 

 

2.โครงการพักทรัพย์ พักหนี้  มีมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้รับโอนแล้ว 1.5 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือไปแล้ว 112  ราย (เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 1 พันล้านบาท มี 16 ราย) รวมทั้งยังมีผู้ประกอบการที่สนใจรายอื่น ๆ อยู่ระหว่างการเจรจาด้วย

 

เยียวยา SMEs รับรายหัว 3,000 บาท นาน 3 เดือน เช็กเงื่อนไขและช่องทางลงทะเบียน