อว. เผย ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 60,228,105 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,505 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 422.08 ล้านโดส

12 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยถึงข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยที่ทั่วโลกฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วกว่า 6,505 ล้านโดส จาก 205 ประเทศ / เขตปกครอง ขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่อวันรวมกันทั่วโลกที่ 25.5 ล้านโดส และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 402 ล้านโดสและมีชาวอเมริกันได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้วกว่า 187 ล้านคน

สำหรับยอดรวมของการฉีดวัคซีนในประเทศอาเซียน มียอดรวมกันที่ประมาณ 422.08 ล้านโดส โดยอินโดนีเซียฉีดวัคซีนโควิด-19 มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคที่ 157.92 ล้านโดส ขณะที่ประเทศกัมพูชาฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาคที่ 78.2% ของประชากร สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนแล้วกว่า 60,228,105 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 60.66%

ข้อมูลการฉีดวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 โดย อว.

เปิดข้อมูลตัวเลขการฉีดวัคซีน หลัง "บิ๊กตู่" แถลงด่วนเปิดรับนักท่องเที่ยว