svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กปน. เร่งช่วยเหลือ 80 ครัวเรือน เดือดร้อนน้ำบาดาลขุ่น จ.สมุทรปราการ

12 ตุลาคม 2564

​รมช.สั่ง กปน. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำบาดาลขุ่นให้ประชาชนในพื้นที่ จ. สมุทรปราการ มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้โดยเร่งด่วน

12 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ การประปานครหลวง (กปน.) เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกว่า 80 ครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนริมคลองบางเหี้ย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำบาดาลขุ่น ให้มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ตามนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย โดยเร่งด่วน

กปน. เร่งช่วยเหลือ 80 ครัวเรือน เดือดร้อนน้ำบาดาลขุ่น จ.สมุทรปราการ

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 64  ได้มอบหมายให้ นายอาชวัน อิ่มเอิบธรรม ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ (ผจ.สสป) ลงพื้นที่ร่วมกับ นายธวัชชัย ทรงพัฒนาศิลป์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายสุภกิต ทีงาม ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง และนายประทีป ใจดี กำนันตำบลบางเพรียง เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการแก้ปัญหาน้ำบาดาลขุ่น รวมทั้งหาแนวทางในการขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

กปน. เร่งช่วยเหลือ 80 ครัวเรือน เดือดร้อนน้ำบาดาลขุ่น จ.สมุทรปราการ

ทั้งนี้ กปน. จะร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานท้องถิ่น และตัวแทนประชาชนผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป