จากแผนเดิมของ "สาธารณสุข-ศบค." กำหนดให้อุดรธานี เปิดช่วงหลัง 1 ม.ค. 65 แต่คณะทีมทำงาน อุดรแซนด์บ็อกซ์ พลัส (UDON Sand box plus) มีความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว ต่างชาติเข้าพื้นที่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 1 พ.ย. นี้

จังหวัดอุดรธานี จัดเป็นหนึ่งในภาคอีสาน ที่มีชื่อติดเป็นแหล่งพักพิงของชาวต่างชาติหลังเกษียณ และมีหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่า “เขยฝรั่ง” กระจายอยู่หลายตำบล หลายอำเภอ ของจังหวัดอุดร ผู้หญิงชาวอุดรแต่งงานอยู่กินกับชาวต่างชาตินับหมื่นคน

 

ท่าอากาศยานอุดรธานี มีเที่ยวบินในยามปกติ ให้บริการจำนวน 54 เที่ยวบิน รวม (ไป-กลับ) ประกอบด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยสมายล์ ไทยเวียตเจ็ท แอร์ และสายการบินนกแอร์ ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้จำนวน 1,200 คน/ชั่วโมง หรือ 3.46 ล้านคน/ปี

 

จากสถิติของกรมการท่าอากาศยาน (ทย.) ปี 2563 ท่าอากาศยานอุดรธานี เป็นสนามบินต่างจังหวัดที่มีผู้โดยสารสูงสุด คือ 1,410,139 คน เรียกว่าครองแชมป์ต่อเนื่องมาจากปี 2562 ที่มีผู้โดยสารตลอดทั้งปี อยู่ที่ 2,520,573 คน

 

เห็นได้ว่าในภูมิภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพทางการเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว และการเดินทางเชื่อมต่อในภาคอีสาน และ กลุ่มประเทศ GMS คือลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ หากมีการเปิดพรมแดนเมื่อไร เศรษฐกิจของอุดรฯ เฟื่องฟูขึ้นทันตา

 

วางแผน ป้องกัน ฟื้นฟู ผลักดัน เต็มที่ เพื่อเปิดเมือง

อุดรธานีเป็นอีกจังหวัดที่ต้องการเร่งเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าพื้นที่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยที่ผ่านมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน สำนักงานสารณสุขจังหวัด คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด (ศบค.จังหวัด) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย รัฐวิสาหกิจ  ททท.สำนักงานอุดรธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

 

จัดทำเอกสารคู่มือแผนมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน หรือ Standard Operation Procedure: SOP ภายใต้คู่มือ S0P ดังกล่าว คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนเปิดเมืองเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ หรือ UDON Sand box plus ให้กระทรวงสาธารณสุข และศบค.ชุดใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเสนอให้นำร่องใน 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองอุดรธานี กุมภวาปี ประจักษ์ศิลปาคม หนองหาน น้ำโสม และ นายูง ใน 3  กิจการหลัก  คือ การค้าลงทุน การดูแลรักษาสุขภาพ  และการท่องเที่ยว

 

เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าพื้นที่โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส มีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิค-19 ตามกำหนดเวลาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

 

วัดป่าภูก้อน

 

หวังนักท่องเที่ยวต่างชาติพลิกสถานการณ์ 

 

นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานหอการค้าไทย ประธานหอการค้าภาคอีสาน ในฐานะประธานอาสุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิค-19 รอบ 3 กระทบจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว เนื่องจากอุดรธานีเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคอีสานตอนบน ทั้งในด้านการเดินทาง การขนส่ง ธุรกิจหลักและธุรกิจต่อเนื่อง ทำให้มีคนตกงานจำนวนมาก กิจการหลาย ๆ อย่างเลิกจ้างงาน และปิดกิจการไปหลายราย

 

ฉะนั้น หากในอุดรธานีมีการเตรียมการตามแผนได้เรียบร้อย อาทิ ระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ตามเป้าหมายที่ 70-80 %  แผนมาตรฐาน SOP ได้รับความเห็นชอบ ในแต่ละพื้นที่สามารถควบคุมตามมาตรการรักษาความปลอดภัยได้ ก็จะขอเปิดเมืองอุดรธานีในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ก่อนเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาการจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง หากทุกอย่างมีความพร้อม คิดว่าสามารถปรับให้เร็วขึ้นมาได้ตามความเหมาะสม

 

วัดภูตะเภาทอง

 

นางพรพิมล กังวานตระกูล  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุดรธานี เสนอแผนเปิดเมือง”อุดร แซนด์บ็อกซ์ พลัส ใน 6 อำเภอนำร่อง โดยประยุกต์วิธีการดำเนินการเปิดเมือง เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ทั้งของ อ.เชียงคาน จ.เลย หนองคาย ภูเก็ต สมุย และอื่นๆ มาประยุกต์

 

โดยมีแผนหลัก 3 ด้านคือ ธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการนำเอาครอบครัวชาวต่างชาติ ที่มามีครอบครัวกับชาวจังหวัดอุดรธานี ให้ได้กลับมาเยยมครอบครัวในพื้นที่อุดรธานี ธุรกิจการค้า-ขาย และธุรกิจการรักษาพยาบาลรักษาสุขภาพ    

 

เนื่องจากอุดรธานีมีศักยภาพในตัวเอง และมีจุดเด่นที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน ศูนย์กลางการเดินทางทั้งทางบก อากาศ มีสนามบินนานาชาติที่สร้างรายได้กรมท่าอากาศยานเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน แต่จากการระบาดเชื้อโควิด-19 หลายรายต้องปิดให้บริการ หรือเลิกกิจการไปจำนวนมาก จึงควรผ่อนผันให้กลับมาดำเนินกิจการต่อไปได้เสียที

 

โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

นางสาวรัศมี เพาะปลูก ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยถึงทางด้านโรงแรมที่พักได้ตอบรับนโยบาย UDON sand box plus ในส่วนของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนของโรงแรมสยามแกรนด์ ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการฉีดวัคซีนของพนักงานบริการซึ่งฉีดไปแล้วกว่า 90% และ ในเรื่องของการเตรียมสถานที่ให้เข้าสู่มาตรฐาน SHA และ SHA Plus ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในการเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งพนักงานยังได้รับวัคซีนครบ 100% แล้ว

 

ด้านนายวันชัย  อนุตรชัชวาลย์  ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี  เปิดเผยว่า ถ้าสามารถเปิดเมืองได้ในวันที่  1 พ.ย. จะดีมาก เพราะทุกวันนี้ทุกฝ่ายได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า สภาพเศรษฐกิจก็แย่ คนตกงานก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สถานประกอบการหลายแห่งก็เลิกจ้างแรงงาน การค้า-ขายทั้งในพื้นที่ และกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีมูลค่าการค้าหลายหมื่นล้านบาท ก็หยุดชะงักเหลือมูลค่าไม่เท่าไหร่

 

หากเปิดเมืองอุดรฯ ได้จะทำให้ทุกอย่างสามารถฟื้นตัวเดินหน้าได้ สภาพของสังคมทุกสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของประชาชน ก็จะค่อย ๆ กลับฟื้่นฟูได้  แต่ก็ขึ้นกับการพิจารณาของสาธารณสุขและศบค.ชุดใหญ่

 

ทะเลบัวแดง