เมอร์ค ผู้ผลิต "ยาโมลนูพิราเวียร์" ยื่นอนุมัติใช้ยาเป็นกรณีฉุกเฉิน ต่อสำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ แล้ว พร้อมตั้งเป้าผลิตให้ได้ 10 ล้านชุดภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่ อเมริกา สั่งซื้อ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยแล้วจำนวน 1.7 ล้านชุด

12 ตุลาคม 2564 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานวานนี้(11ต.ค.)ว่า บริษัทเมอร์ค ผู้ผลิตยาโมลนูพิราเวียร์ เปิดเผยว่า ได้ยื่นขออนุมัติใช้ยาโมลนูพิราเวียร์เป็นกรณีฉุกเฉิน ต่อสำนักงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกาแล้ว สำหรับยาดังกล่าวใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อยไปจนถึงปานกลาง ซึ่งยาโมลนูพิราเวียร์ จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษาโควิด-19 เนื่องจากสถานพยาบาลต่างๆ จะสามารถจ่ายยาให้ผู้ป่วยนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้

ยื่นขอใช้ยา"โมลนูพิราเวียร์"กรณีฉุกเฉินต่อสำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ

ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ ทำสัญญาซื้อยาโมลนูพิราเวียร์จาก เมอร์ค เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยแล้วจำนวน 1.7 ล้านชุด ในราคาชุดละ 700 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 23,500 บาท ต่อการรักษาผู้ป่วย 1 คน โดยบริษัทตั้งเป้าจะผลิตยานี้ให้ได้ 10 ล้านชุดภายในปลายปีนี้

ยื่นขอใช้ยา"โมลนูพิราเวียร์"กรณีฉุกเฉินต่อสำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ

ก่อนหน้านี้บริษัทเมอร์คและบริษัทริดจ์แบค ไบโอเธอราพิวติกส์ ที่ร่วมกันพัฒนายาดังกล่าว เปิดเผยว่า ยาโมลนูพิราเวียร์มีประสิทธิภาพในการลดโอกาสการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีโอกาสเสี่ยงป่วยโควิด-19 อย่างรุนแรงได้ประมาณร้อยละ 50

ยื่นขอใช้ยา"โมลนูพิราเวียร์"กรณีฉุกเฉินต่อสำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ