สถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด น้ำจากอำเภอโกสุมพิสัย ได้เคลื่อนเข้าสู่อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอเมืองมหาสารคามแล้ว โดยระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

11 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00น. น ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 213  บริเวณอุโมงค์ท่าขอนยาง  ซึ่งติดกับลำน้ำ  น้ำชีได้เอ่อล้นตลิ่ง  กัดเซาะพนังกั้นน้ำที่ชาวบ้านทำไว้ในจุดที่ต่ำที่สุดที่น้ำชีจะลอดเข้ามาทำให้ไหลทะลักเข้าท่วมอุโมงค์  ระดับน้ำลึกสุดอยู่ที่ประมาณ 2 เมตร  รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้  เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงมหาสารคาม  ต้องนำป้ายไปติดตั้งเพื่อให้ผู้ใช้รถหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น 

น้ำชีเอ่อล้นท่วมอุโมงค์ทางลอดใต้สะพานท่าขอนยาง-มมส.

ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  ต่างช่วยกันเร่งกรอกกระสอบทราย  เพื่อทำเป็นแนวกั้นน้ำจากอุโมงค์  ซึ่งตอนนี้น้ำได้พาดผ่านถนน  ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 50 ซม.  ชาวบ้านต้องทำงานแข่งกับเวลา   ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าออกของประชาชนหลายหมู่บ้าน  เช่น  บ้านใคร่นุ่น  บ้านวังหว้า  บ้านกุดร่อง  เป็นต้น 

น้ำชีเอ่อล้นท่วมอุโมงค์ทางลอดใต้สะพานท่าขอนยาง-มมส.
 

ล่าสุดสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม  ที่สถานี E8A  อ.เมืองมหาสารคาม  ระดับน้ำจากช่วงเวลา 00.00 – 15.00 น.  ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น มา 16 เซนติเมตร  และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

น้ำชีเอ่อล้นท่วมอุโมงค์ทางลอดใต้สะพานท่าขอนยาง-มมส. น้ำชีเอ่อล้นท่วมอุโมงค์ทางลอดใต้สะพานท่าขอนยาง-มมส.

โดย - เอนก กระแจ่ม