ลาออกจากงาน ถูกเลิกจ้าง แต่ยังอยากได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของประกันสังคมอยู่ สามารถส่งเงินสมทบเองได้! เพียงแค่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาตรา 39 ช่วงนี้จ่ายราคาลด 235 บาท ถึงสิ้นเดือน พ.ย.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อย่าลืมรักษาสิทธิ แม้จะลาออกจากงานมาแล้ว เพราะตอนที่เป็นลูกจ้างบริษัท เงินเดือนส่วนหนึ่งถูกหักเข้ากองทุนประกันสังคมมาตรา 33 ทำให้ได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมใน 7 กรณี คือ ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

 

เมื่อตัดสินใจลาออก ไปประกอบกิจการของตัวเอง หรือถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ใช่ว่าสิทธิประกันสังคมนั้นจะสิ้นสุดลงทันที แต่ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ครบทั้ง 7 กรณี ภายใน 6 เดือนหลังจากออกจากงาน และจากนั้น สามารถรักษาสิทธิต่อได้ ด้วยการสมัครมาตรา 39

มาตรา 39 คุ้มครองอะไรบ้าง

ได้รับสิทธิประโยชน์การคุ้มครองใน 6 กรณี ได้แก่

 1. ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. ทุพพลภาพ
 3. ตาย
 4. คลอดบุตร
 5. สงเคราะห์บุตร
 6. ชราภาพ

ออกจากงาน ว่างงาน รักษาสิทธิต่อ ยื่น ม.39

มาตรา39 สมัครอย่างไร

 • เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • สามารถยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส. 1-20) ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ
 • โดยส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาท แต่วันนี้ ถึง สิ้นเดือน พ.ย. 2564 จ่ายเพียง 235 บาท (ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน)

 

สามารถส่งเงินสมทบได้ 4 วิธี คือ

 1. จ่ายที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด
 2. จ่ายเงินทางธนาณัติหรือจ่ายผ่านไปรษณีย์ทั่วประเทศ
 3. ส่งผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารนครหลวงไทย
 4. เปิดบัญชีออมทรัพย์และให้ทางธนาคารหักจากบัญชีธนาคารกรุงไทยธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารกสิกรไทย (มีค่าธรรมเนียมในการหักบัญชี)

 

ออกจากงาน ว่างงาน รักษาสิทธิต่อ ยื่น ม.39

 

หากไม่ส่งเงินสมทบตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ถ้าเราไม่อยากเสียสิทธิดังกล่าว อย่าขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน เพราะจะสิ้นสุดการเป็น ผู้ประกันตนตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ และหากส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือนภายในระยะเวลา 12 เดือน จะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่เดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบเก้าเดือน

    

นอกจากการไม่ส่งเงินสมทบตามกำหนดแล้ว การเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ยังสามารถสิ้นสุดลงได้เนื่องจากสาเหตุอื่นด้วย คือ ผู้ประกันตนเสียชีวิต หรือกลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือลาออก จากมาตรา 39

 

ต้องการสมัครใช้สิทธิดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1506

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด