svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

รมว.เฮ้ง ลุยชายหาดบางแสน ชวนพ่อแม่ค้า สมัคร ม.40

10 ตุลาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สุชาติ รมวแรงงาน ลุยชายหาดบางแสน ชลบุรี รณรงค์ให้พ่อค้า แม่ค้า แรงงานอิสระ สมัครมาตรา 40 เพื่อเข้าถึงหลักประกันสังคม

10 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานประกันสังคมมาตรา 40 ณ บริเวณชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

ได้กล่าวเชิญชวน พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย แรงงานอิสระ  ที่ยังไม่สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องแรงงานอิสระในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

โดยที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่ได้รับผลกระทบสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ซึ่งจังหวัดชลบุรี เป็น 1 ใน 13 จังหวัด ก่อนหน้านี้ที่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับเงินเยียวคนละ 5,000 บาท ต่อเดือน จำนวน 2 เดือน

 

ซึ่งเมื่อ 1 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศคลายล็อก ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระบริเวณชายหาดบางแสน  ก็ได้กลับมาประกอบอาชีพอิสระของตนเอง

 

ทั้งนี้ภายในงานได้มีผู้สนใจสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นจำนวนมาก โดยมีประชาชนแรงงานภาคอิสระในพื้นที่ชายหาดบางแสน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พ่อค้าแม่ขายริมหาด ผู้ประกอบการเตียงผ้าใบ รับจ้างขับรถ/เรือ บริการนักท่องเที่ยว

 

รมว.เฮ้ง ลุยชายหาดบางแสน ชวนพ่อแม่ค้า สมัคร ม.40

 

อย่างไรก็ดี กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมมาตรา 40 เให้แก่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เครือข่ายผู้นำชุมชน พ่อค้า แม่ค้า นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ให้เห็นความสำคัญในการมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง ให้สามารถรับรู้และเผยแพร่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ได้รับตามความคุ้มครอง ทั้ง 3 ทางเลือก

 

ไม่ว่าจะเป็นกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร รวมทั้งเงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้สมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้ได้รับทราบ และนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้สิทธิประโยชน์ เพื่อให้แรงงานภาคอิสระทุกตัดสินใจสมัครเพิ่มมากขึ้น

 

รมว.เฮ้ง ลุยชายหาดบางแสน ชวนพ่อแม่ค้า สมัคร ม.40

logoline