svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ยุทธพงศ์ เปิดโปง สทนช.ซื้อเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกพิสดาร ล็อกสเปค

10 ตุลาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร แถลง "สทนช."ซื้อเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกพิสดาร ล็อกสเปค ไม่ประกวดราคาด้วยระบบอีบิดดิ้ง และจัดซื้อรายการที่มีคุณสมบัติเหมือนกันควรรวมรายการซื้อ แทนการแยกซื้อรายศูนย์ ชี้ควรเลิก สนทช. เพราะปล่อยให้มีการฮั้วประมูล ไม่พบว่านำไปแก้ปัญหาน้ำท่วม

10 ตุลาคม 2564 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย แถลงกล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นต้นเหตุของน้ำท่วมหลายพื้นที่ปัจจุบัน 

 

นายยุทธพงศ์ ระบุว่า การแก้ปัญหาน้ำท่วมภายใต้ สทนช. โดยซื้อเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิก พบความไม่โปร่งใส จัดซื้อแบบพิสดาร คือ ผ่านการคัดเลือกบริษัท แทนการให้บริษัทเสนอราคาเข้าแข่งขัน สทนช. ที่แบ่งศูนย์ในภูมิภาคต่างๆ พบว่า ได้ของบกลาง รวม 567 ล้านบาท ซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดต่างๆ รายละเอียดพบว่า ศูนย์ในจ.นนทบุรี จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา จ.กาญจนบุรี จ.สงขลา ได้แบ่งรายการจัดซื้อไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่งเกินอำนาจของผู้อำนวยการแต่ละศูนย์จะจัดซื้อได้ เฉลี่ยอยู่ที่ 21 ล้านบาท

 

การจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำขนาด 42 นิ้ว จัดซื้อ 13 ชุด เป็นเงิน 284 ล้านบาท เครื่องปั๊มน้ำขนาด 30 นิ้ว จัดซื้อ 16 ชุด ราคารวม 188 ล้านบาท และเครื่องปั้มขนาด 24 นิ้ว 12 ชุด รวมเป็นเงิน 94 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 567 ล้านบาท  

ยุทธพงศ์ เปิดโปง สทนช.ซื้อเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกพิสดาร ล็อกสเปค
 

สิ่งที่ส่อให้เห็นความไม่โปร่งใส คือ การล็อกสเปคไม่ประกวดราคาด้วยระบบอีบิดดิ้ง  และการจัดซื้อรายการที่มีคุณสมบัติเหมือนกันควรรวมรายการซื้อ แทนการแยกซื้อรายศูนย์  

 

ราคากลาง พบว่า สืบราคามาจาก 3 บริษัทเอกชน และมีคู่เทียบ แต่เลือกซื้อจากบริษัทเพียงรายเดียวที่มีที่ตั้งใน กทม.ทั้งที่ในจังหวัดต่างๆ เชื่อว่าจะมีบริษัทที่สามารถขายเครื่องปั้มน้ำที่ต้องการได้

 

เรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร จะบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้ เพราะมีความเกี่ยวข้อง ควรยกเลิก สนทช. เพราะปล่อยให้มีการฮั้วประมูล ล็อกสเปค อีกทั้งการเสนองบประมาณที่เกี่ยวข้องน้ำต้องผ่าน สนทช. ก่อนจึงได้รับอนุมัติงบประมาณ

 

การซื้อเครื่องสูบน้ำ ฮั้วประมูล ไม่โปร่งใส เรื่องดังกล่าวไม่รู้ว่าจะร้องเรียนผ่านใครดี เพราะพล.อ.ประยุทธ์ คือผู้อนุมัติงบกลางให้จัดซื้อ ส่วนผู้ของบคือ พล.อ.ประวิตร กรณีการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิก ไม่พบว่านำมาแก้ปัญหาให้ประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานที่กำลังเผชิญน้ำท่วมหลายจังหวัด

 

ดังนั้น เตรียมปรึกษา นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการทุจริตที่พบจำนวนมาก

logoline