กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ม.กรุงเทพ จัดประกวดสุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ เพื่อค้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ ในการช่วยส่งเสริมสินค้าเกษตรจากสหกรณ์การเกษตรต่อยอดขายสินค้าบนโลกออนไลน์ สร้างรายได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

10 ตุลาคม 2564 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นตัวเร่งทำให้การซื้อขายสินค้าออนไลน์ หรืออี-คอมเมิร์ซเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สอดรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่กักตัวอยู่บ้านและการทำงานแบบ Work from home เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการประกอบธุรกิจมาใช้ในการขายสินค้า รวมทั้งเพื่อช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง  

พาณิชย์เฟ้นหานักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ ช่วยเกษตรต่อยอดขายสินค้า
จากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น การล็อคดาวน์ การควบคุมพื้นที่ และการจำกัดเปิดร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ พบว่าช่วงเดือนเมษายน - สิงหาคม 2564 มูลค่าทางเศรษฐกิจการเกษตรในส่วนของการบริโภคสินค้าเกษตรในประเทศ ลดลงรวมทั้งสิ้น 13,895 ล้านบาท (ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

พาณิชย์เฟ้นหานักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ ช่วยเกษตรต่อยอดขายสินค้า
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน SME รวมถึงผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถทำการค้าออนไลน์ และจำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงที่สามารถแนะนำให้คำปรึกษาในด้านการค้าออนไลน์ได้ เพื่อช่วยให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเข้าถึงผู้บริโภคและบริบทการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมฯ จึงร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการจัดประกวด “สุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ : New Gen Online Reseller” เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ 

พาณิชย์เฟ้นหานักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ ช่วยเกษตรต่อยอดขายสินค้า

ทั้งนี้ มีนักศึกษาจากคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน และผ่านการคัดเลือกจำนวน 42 ทีม จะดำเนินการจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Plan) สร้างเรื่องราว (Story) เกี่ยวกับสินค้าของสหกรณ์ ผลิตเนื้อหา (Content) เกี่ยวกับสินค้าของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของสหกรณ์การเกษตร ให้กับสหกรณ์การเกษตรสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 42 สหกรณ์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนจะมีการตัดสินค้ารางวัล “สุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ : New Gen Online Reseller” ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) The Best Young Entrepreneur และ 2) Social Vote โดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 

พาณิชย์เฟ้นหานักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ ช่วยเกษตรต่อยอดขายสินค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก และหวังว่าช่วงระยะเวลา 1 เดือนนี้ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนา ผลักดัน และสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่สหกรณ์การเกษตร และคาดหวังว่ากิจกรรม สุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ : New Gen Online Reseller ครั้งนี้ จะช่วยฟื้นฟูกิจการและสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้สามารถก้าวผ่านและอยู่ต่อไปได้ อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด