svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

แจกฟรี! ประกันชีวิต คุ้มครองนาน 180 วัน มอบ 2,000,000 สิทธิ์

10 ตุลาคม 2564
2.0 k

SCB Protect แจกประกันชีวิต คุ้มครองทั้งการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยรวม “โควิด-19” และอุบัติเหตุ รีบลงทะเบียนเลย วันนี้ – 15 พ.ย. 64

SCB Protect แจกฟรีประกันชีวิต 2,000,000 สิทธิ ให้คุณพร้อมสู้ใหม่อย่างมั่นใจด้วยนานถึง 180 วัน คุ้มครองทั้งการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยรวมโควิด-19 และอุบัติเหตุ

เพียงกรอกข้อมูลที่จำเป็นในการออกกรมธรรม์ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ประกันออนไลน์ SCB Protect ตั้งแต่ 4 ต.ค.- 15 พ.ย. 64 หรือจนกว่าจะครบ 2,000,000 สิทธิ์

 

ใคร? บ้างมีสิทธิได้ฟรี

  • รับประกันเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย
  • อายุระหว่าง 20-65 ปีบริบูรณ์

 

ได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง?

- ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยรวมโควิด* รับเงินชดเชย 20,000 บาท

- เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเงินชดเชย 40,000 บาท

- คุ้มครองนาน 180 วันนับตั้งแต่วันลงทะเบียน

*กรณีการเสียชีวิตจากโควิด-19 มีระยะเวลารอคอย 14 วัน

และการรับประกันต้องผ่านเงื่อนไขทั่วไปของการทำประกันชีวิต

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

2. จำกัดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์โดย 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลาโครงการ

3. ผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย

4. ผู้ลงทะเบียนต้องตอบคำถามสุขภาพ

4.1 ความคุ้มครองแผน 1 สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีประวัติสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ตรวจพบหรือกำลังรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือเคยป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วเกิน 6 เดือน หรือไม่มีอวัยวะส่วนใดของร่างกายพิการ

4.2 ความคุ้มครองแผน 2 สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้อ 4.1

5. ระยะเวลาคุ้มครอง 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง

6. ขอสงวนสิทธิ์ให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนกรอกข้อมูลตรงตามบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

7. ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ กำหนดให้ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็น “ทายาทโดยธรรม หรือ ตามที่ผู้ลงทะเบียนระบุไว้ตอนลงทะเบียนรับสิทธิ์”

8. กรณีต้องการเรียกร้องสินไหมทดแทน สามารถศึกษารายละเอียด คลิกที่นี่ 

9. ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ควรทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

10. รับประกันโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

11. บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นนายหน้าประกันชีวิตในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย

แจกฟรี! ประกันชีวิต คุ้มครองนาน 180 วัน มอบ 2,000,000 สิทธิ์

 

บริษัทประกันจะจัดส่งกรมธรรม์ออนไลน์ทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่คุณได้ให้ไว้เพื่อไว้ใช้ในการเบิกเคลมและดูรายละเอียดกรมธรรม์