กมธ.จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ลงพื้นที่หาดใหญ่ ติดตามโครงการสายไฟลงดิน เตรียมจัดทำแนวทางชงสภาส่งรัฐบาลเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารฯ สภาผู้แทนราษฎร และประธานอนุกรรมาธิการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารฯภาคกลาง ใต้ และตะวันออก พร้อมด้วยนาย ธนู งาเนียม ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)ในฐานะกรรมาธิการฯ และคณะ เดินทางลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจติดตามและศึกษางานการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน และการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารให้เป็นระเบียบ โดยมี นายเดชอิศ ขาวทอง ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ นายไพเจน มากสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พลตำรวจโท สาคร ทองมุนี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ นายวัฒนา แพรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคใต้ล่าง นายไพศาล ไชยลี ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า ภารใต้1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ด้วย

กมธ.จัดระเบียบสายสื่อสาร จ่อชงรัฐบาลเร่งนำสายไฟลงดิน

นายอัครเดช กล่าวว่า การนำสายสื่อสารลงดินนั้น เบื้องต้นมีการอนุมัติโครงการใน 4 หัวเมือง คือ เชียงใหม่ นครราชสีมา หาดใหญ่ และพัทยา โดยมีวงเงิน 11,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นการที่จะดำเนินการทั่วทั้งประเทศเป็นไปได้ยาก ในขั้นต้นจึงได้ร่วมกันหาทางออกโดยจะให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติดำเนินการเฉพาะจุดที่จำเป็นก่อน ด้วยการให้ลดจำนวนสายสื่อสารโดยนำเอาสารสื่อสารทั้งหมดมารวมกันให้เหลือเพียงเส้นเดียว และดำเนินการโดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเพียงเจ้าเดียว และให้บริษัทเอกชนต่าง ๆ มาเช่าบริการจากบริษัทโทรคมนาคม ซึ่งเบื้องต้นทาง กสทช.และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เห็นชอบในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว และหลังจากนี้ทางคณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลในพื้นที่หาดใหญ่มาเป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรได้ส่งให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อให้การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม

กมธ.จัดระเบียบสายสื่อสาร จ่อชงรัฐบาลเร่งนำสายไฟลงดิน