ไม่ทอดทิ้ง! "ธอส." ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม ผ่าน 7 มาตรการ ทั้งลูกค้าเดิม ลูกค้าใหม่ รวมถึงลูกค้ากลุ่ม NPL พร้อมลงพื้นที่แจกถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัด สร้างความเสียหายต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้าน

 

นอกจากทำ 7 มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าประชาชน “โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2564” ภายใต้กรอบวงเงินรวมโครงการ 100 ล้านบาท ที่เริ่มให้ความช่วยเหลือลูกค้าตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.

 

ล่าสุดมอบหมายให้คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในสำนักเขต พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และส่งมอบถุงยังชีพที่บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของที่จำเป็นมูลค่ารวม 840,000 บาท ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุทัยธานี กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท ชัยภูมิ นครราชสีมา สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี เป็นต้น

ระหว่างการลงพื้นที่ ธนาคารได้ให้คำแนะนำการช่วยเหลือตามมาตรการ “โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทางธรรมชาติปี 2564” ประกอบด้วย

 

1.ลูกค้าเดิมของ ธอส.กรณีหลักประกัน (ที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคาร) ของตนเองหรือคู่สมรส ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สามารถขอลดอัตราดอกเบี้ย และเงินงวดผ่อนชำระ เดือนที่ 1-4 อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี

 

2.ลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าเดิมของ ธอส.ที่หลักประกันของตนเอง หรือคู่สมรสได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สามารถขอกู้เพิ่ม หรือกู้ใหม เพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนหลังเดิม หรือกู้ซ่อมแซมอาคาร วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 หลักประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3.00% ต่อปีนาน 1 ปี 

 

3.ลูกหนี้ NPL ที่หลักประกันได้รับความเสียหาย ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรกโดยไม่ต้องชำระเงินงวด

 

4.ลูกหนี้ NPL ที่ได้รับ ผลกระทบด้านรายได้ ให้ประนอมหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี

5.ลูกหนี้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ให้ผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลาที่คงเหลือ

 

6.กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคาร และให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดิน

 

7.พิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fast Track) ลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติ รวมถึงกรณีน้ำท่วม หรือ ลมพายุ จ่ายตามความเสียหายจริงรวมทุกภัยธรรมชาติ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี และกรณีกรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่ 1 พ.ย. 2562 เพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินภัยละ 30,000 บาทต่อปี

 

ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับบริการ “โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติปี 2564” ตามมาตรการที่ 1-6 ติดต่อได้ที่สาขาของ ธอส.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 ต.ค.

 

ส่วนมาตรการที่ 7 ติดต่อได้ที่สาขาของ ธอส.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้า สัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Application : GHB ALL และ www.ghbank.co.th

ธอส.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม