เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 นอกจากสนับสนุนค่มที่พักแล้ว ยังสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินด้วย เงื่อนไขและขั้นตอนการรับสิทธิ การลงทะเบียนทำอย่างไร "เนชั่นออนไลน์" รวบรวมข้อมูลไว้ให้แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3" เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com จำนวน 2 ล้านสิทธิ สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ตั้งแต่ 24 ก.ย.64 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.

 

ขณะที่ ประชาชนที่เคยลงทะเบียน โครงการเราเที่ยวกัน เฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ โดยเริ่มจองโรงแรมและที่พักได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 64 - 24 ม.ค. 65

 

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

ระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2564 – 31 มกราคม 2565 มีไทม์ไลน์ดังนี้

 • 24 ก.ย. 2564 เปิดลงทะเบียนประชาชน (สำหรับผู้ไม่เคย ไม่ได้รับสิทธิในเฟส 1 และ 2) และ เปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ (ผู้ที่ได้ลงทะเบียน E-Form สำเร็จ ในช่วงวันที่ 21 เม.ย.-18 มิ.ย.2564 ไม่ต้องลงทะเบียน)
 • 8 ต.ค. 2564   เปิดให้ประชาชนจองโรงแรม/ที่พัก
 • 15 ต.ค. 2564 เริ่มเข้าพัก (Check in)
 • 23 ม.ค. 2565 เปิดจองโรงแรม/ที่พัก วันสุดท้าย
 • 31 ม.ค. 2565 สิ้นสุดระยะเวลาเดินทางและ Check out วันสุดท้ายโครงการ

 

ขั้นตอนในการจองโรงแรมที่พัก โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

 

สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ภาคประชาชน มีดังนี้

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

การลงทะเบียนโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 จะได้รับสนับสนุนสิทธิ ดังนี้

สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 สนับสนุนส่วนลดราคาที่พัก มีรายละเอียดดังนี้

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
 • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป)
 • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

 

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ช่วยสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พักในการท่องเที่ยว

 

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ยังสนับสนุน ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหารและท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน โดยเมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จจะได้รับคูปองอาหารและท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
 • คูปองอาหารและท่องเที่ยว สามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน มีขั้นตอนและเงื่อนไขดังนี้..

 •  รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้า G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
 • สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และ เชียงราย รัฐบาลคืนเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้าทาง G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
 • จะต้อง Check out จากห้องพักและบินกลับแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้
 • ผู้ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้จองห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเป็นผู้จองและร่วมโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเท่านั้น

 

ไทม์ไลน์ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

วิธีขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ตามโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

 1. ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่าง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. - 21.00น.)
 2. เป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

ทั้งนี้ สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น.

 

เปิดเงื่อนไข "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3" รับสิทธิตั๋วเครื่องบิน ต้องทำอย่างไร

การขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 มีขั้นตอนดังนี้ (ชมคลิปวิดิโอ)


 

ขอบคุณข้อมูล : เว็บไซด์คนละครึ่งเฟส 3, ฐานเศรษฐกิจ