รัฐบาล เร่งเครื่องขับเคลื่อนฟื้นฟูภาคท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวไทย และต่างชาติ เปิดระยะ 2 ครอบคลุมพื้นที่ 5 กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และชลบุรี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

6 ตุลาคม 2564 รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อรองรับการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว พร้อมรองรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในช่วงไฮซีซั่น ไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 และไตรมาสแรกของปี 2565 ของนักท่องเที่ยวในประเทศ และจากต่างประเทศ 

 

ล่าสุด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการ “เที่ยวบินพิเศษ (Special flight) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางภายในประเทศ” ร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย พาคณะผู้บริหารส่วนราชการต่างๆ นำโดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับมาตรการทางด้านสาธารณสุข ทั้งสายการบิน โรงแรมที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร สปา แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนระบบขนส่ง ตามมาตรการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และ SHA+ ของ ททท.

 

โครงการเที่ยวบินพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ดำเนินการตามนโยบายเปิดประเทศ 120 วัน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของรัฐบาล แบบ Step-by-Step หลังจากที่สามารถเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวระยะที่ 1 ในจังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา

 

 

จากนี้ ททท. ขับเคลื่อนนโยบายการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มเติมระยะที่ 2 ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก. ศบค.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดประกอบด้วย กรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ (อ.เมือง อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.ดอยเต่า) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ.หัวหิน) จังหวัดเพชรบุรี (อ.ชะอำ) และจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา อ.บางละมุง อ.สัตหีบ)

 

การเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ อาทิ การบริการตามมาตรฐานสาธารณสุขของสายการบิน การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยของโรงแรมที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร สปา แหล่งท่องเที่ยว ตลอดทั้งขนส่งสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ตามมาตรการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA และ SHA Plus เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเกิดความมั่นใจในการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2564 นี้

 

เปิดเมือง “เชียงใหม่” ฟื้นฟูท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น เป้า 850,000 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มการเดินทาง ของนักท่องเที่ยวชาวไทย จากผลการวิจัยของโครงการศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยจากสถานการณ์โควิด-19 ของ ททท. พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า 43.7 % โดยเฉพาะกลุ่มคนกรุงเทพฯ มีการวางแผนการเดินทางในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งเป็นกลุ่มคู่รัก กลุ่มเพื่อน และกลุ่มครอบครัว ที่ต้องการพักผ่อน และหลีกหนีจากสถานการณ์ปัจจุบัน โดยต้องการเปลี่ยนที่พัก (Staycation) หรือแสวงหาที่พักที่สามารถทำงานได้โดยสะดวก (Workation)

 

ปี 2564 ททท. ตั้งเป้ารายได้รวมจากการท่องเที่ยวทั้งตลาดในและต่างประเทศที่ 850,000 ล้านบาท แบ่งเป็นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 300,000 ล้านบาท ส่วนนักท่องเที่ยวไทย 550,000 ล้านบาท  ซึ่งคาดว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการทัวร์เที่ยวไทย จะสามารถกระตุ้นการเดินทางได้เป็นอย่างดี

 

เปิดเมือง “เชียงใหม่” ฟื้นฟูท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น เป้า 850,000 ล้านบาท