เยียวยาประกันสังคม ลูกจ้างว่างงานจากน้ำท่วม ได้สิทธิอะไรบ้าง ต้องทำอย่างไร เช็คเลยโฆษกประกันสังคมไขข้อสงสัยให้แล้ว

เกาะติดข่าวน้ำท่วม เยียวยาประกันสังคม จากกรณีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพล"พายุเตี้ยนหมู่" และฝนตกหนักในขช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้มีนายจ้างและลูกจ้าง ผู้ประกันตนประกันสังคมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะลูกจ้างที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยอุทกภัย(น้ำท่วม) จะได้สิทธิอะไรบ้าง และต้องทำอย่างไร

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ทางด้าน นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม ได้ไขข้อสงสัยในรายการสถานีแรงงาน เรื่องลูกจ้างที่ว่างงานจากเหตุน้ำท่วมจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย A.M. 1467 KHz สรุปดังนี้

 

ลูกจ้างว่างงานจากน้ำท่วม ประกันสังคมให้สิทธิอะไรบ้าง เช็กตรงนี้

กรณีนี้ เคยมีการให้ออกกฏกระทรวงช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอุทุกภัยน้ำท่วม จ่ายให้ 50% ของค่าจ้าง เป็นเวลา 180 วัน โดย

1.สถานที่นายจ้างถูกน้ำท่วม ไม่สามารถเปิดให้ทำงานได้

2.บ้านลูกจ้างถูกน้ำท่วม ไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ เป็นกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจากอุทกภัย

 

เงื่อนไขขอรับเยียวยาว่างงานจากน้ำท่วม

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวอีกว่า เงื่อนไขมี 2 อย่าง คือ ทั้งบ้านถูกน้ำท่วม หรือทั้งบริษัทถูกน้ำท่วม แต่ต้องมี 6 ใน 15 ในการจ่ายเงินสมทบมาแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 6 ใน 15 เดือน ได้กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย และต้องยื่นแบบ สปส.2-01/7   คือ ลูกจ้างยื่น และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของลูกจ้าง

 

"เราจะไม่จ่ายเงินล่วงหน้า จะโอนเงินเข้าให้เมื่อครบกำหนด และให้นายจ้างรับรองว่า ไม่สามารถมาทำงานได้กี่วัน ซึ่งจะมีแบบฟอร์มในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ซึ่งกรณีนี้ยังยื่น อี-เซอร์วิสไม่ได้ ลูกจ้างจะต้องยื่นทางไปรษณีย์ โดยน้ำลดแล้วค่อยเดินทางมายื่น เพราะเราไม่จ่ายเงินล่วงหน้าอยู่แล้ว"

จ่ายสมทบ 6 ใน 15 เดือน หมายความว่าอย่างไร 

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า นับจากวันที่หยุดงาน สมมติว่า เดือนตุลาคม หยุดงานมาตั้งแต่ 1 ตุลาคม ก็นับย้อนหลังตั้งแต่เดือนกันยายนไป 15 เดือน มีการจ่ายเงินสมทบไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหรือไม่ แต่ถ้าทำงานมาโดยตลอด หลังจากนั้น 6 เดือนก็จะสามารถเบิกว่างงานได้ ที่เรากำหนดเช่นนี้ ยกตัวอย่างคนงานก่อสร้าง จะมีการจ่ายเงินสมทบแบบฟันหลอ เดือนนี้มาทำงานก็มีเงินสมทบ เดือนที่ไม่ทำงานก็ไม่มีเงินสมทบ ก็เลยให้นับย้อนหลังไป 15 เดือน

 

 

 

ลูกจ้างว่างงานจากน้ำท่วม ประกันสังคมให้สิทธิอะไรบ้าง เช็กตรงนี้

สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ คลิกที่นี่

 

ลูกจ้างว่างงานจากน้ำท่วม ประกันสังคมให้สิทธิอะไรบ้าง เช็กตรงนี้

 

เอกสารประกอบการยื่นแบบ สปส.2-01/7

1.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของลูกจ้าง

2.หนังสือรับรองจากนายจ้าง รับรองว่า นายจ้างน้ำท่วม หรือลูกจ้างน้ำท่วม ไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้

สำหรับ สำเนาบัตรประชาชนไม่ต้องใช้  เพราะตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคม มีนโยบายลดการใช้เอกสาร บัตรประชาชนสามารถตรวจสอบจาก เลขประจำตัว 13 หลักที่ขึ้นเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้ว

 

ลูกจ้างว่างงานจากน้ำท่วม ประกันสังคมให้สิทธิอะไรบ้าง เช็กตรงนี้

 

 

ที่มา :  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 

ชมคลิปข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย A.M. 1467 KHz