background-defaultbackground-default
โอนเงิน ม.33 ม.39 ม.40 ไม่สำเร็จ 4 แสนราย สาเหตุไม่ผูกพร้อมเพย์

ประกันสังคม ยังโอนเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 ให้ผู้ประกันตน ไม่สำเร็จถึง 4 แสนราย ชี้สาเหตุจากไม่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ขณะที่นายจ้าง ผู้ประกันตนไม่ได้รับสิทธิ ขอให้ยื่นทบทวนสิทธิ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้า การโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 (ม.33) มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 (ม.40) โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ใน 29 จังหวัด ว่า ผลการโอนเงินเยียวยาในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน สำเร็จไปแล้วจำนวนเกือบ 12 ล้านคน เป็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 9 หมื่นล้านบาท โอนให้แก่นายจ้างกว่า 150,000 ราย

 

“ส่วนที่เหลือผู้ประกันตน จำนวน 4 แสนกว่าราย และนายจ้าง จำนวนกว่า 2,100 ราย ที่โอนเงินไม่สำเร็จ ส่วนใหญ่เนื่องจากสาเหตุบัญชียังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ หรือผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนไม่ได้ เช่น เป็นบุคคลล้มละลาย ถูกอายัดบัญชีจากกรมบังคับคดี หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเยียวยาเพิ่มเติม”

 

สุชาติ ชมกลิ่น รมว.กระทรวงแรงงาน

 

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใย และกำชับให้ตน เร่งให้สำนักงานประกันสังคม ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกันตน ที่ตกหล่นในการโอนเงิน หากเช็คแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วน

 

ดังนั้น ผู้ประกันตน และนายจ้าง ม.33 ม.39 และ ม.40 ที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์ เป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

 

ส่วนผู้ประกันคน ที่ไม่ได้รับเงินโอนเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น บัญชีปิด หรือยังไม่เปิดบัญชี ก็ให้รีบไปติดต่อธนาคาร และดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 

ทั้งนี้ นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เว็บไซด์ประกันสังคม หรือ คลิกที่นี่  

 

โอนเงิน ม.33 ม.39 ม.40 ไม่สำเร็จ 4 แสนราย สาเหตุไม่ผูกพร้อมเพย์

 

สำหรับ 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ตามมาตรการของ ศบค. ประกอบด้วย

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • นราธิวาส
 • สงขลา
 • ชลบุรี
 • ฉะเชิงเทรา
 • พระนครศรีอยุธยา
 • กาญจนบุรี
 • สมุทรสงคราม
 • สุพรรณบุรี
 • เพชรบุรี
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ราชบุรี
 • อ่างทอง
 • นครนายก
 • ปราจีนบุรี
 • ลพบุรี
 • ระยอง
 • สิงห์บุรี
 • สระบุรี
 • นครราชสีมา
 • เพชรบูรณ์
 • ตาก

นอกจากนี้ ประกันสังคม ได้เปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิ ได้ โดยสามารถยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ   ได้แก่ แบบคำขอรับเงินเยียวยาฯ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฯ และหนังสือมอบอำนาจได้จากเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม หรือ คลิกที่นี่ www.sso.go.th

 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ฉบับจริง ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และลงชื่อแล้ว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารให้ครบทุกฉบับ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัด, สาขาที่ท่านสะดวก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

โอนเงิน ม.33 ม.39 ม.40 ไม่สำเร็จ 4 แสนราย สาเหตุไม่ผูกพร้อมเพย์

 

ทั้งนี้ ในกรณีเป็นบุคคลล้มละลายให้แนบสำเนาหลักฐานการล้มละลาย กรณีเป็นผู้ทุพพลภาพให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ หรือใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าเป็นผู้ทุพพลภาพ กรณีเป็นผู้ถูกอายัดบัญชีจากกรมบังคับคดีให้แนบหลักฐานการถูกยึดอายัดบัญชี เป็นต้น

 

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจด้วย ตรวจสอบความถูกต้อง หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

โอนเงิน ม.33 ม.39 ม.40 ไม่สำเร็จ 4 แสนราย สาเหตุไม่ผูกพร้อมเพย์

 

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด