svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

GISTDA พบพท.น้ำท่วมภาคเหนือและภาคกลางกว่า 5 แสนไร่

05 ตุลาคม 2564

GISTDA เผยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม พบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของบางจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคกลาง รวมกว่า 5 แสนไร่

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ติดตามน้ำท่วม ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของบางจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคกลาง รวมกว่า 5 แสนไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งรับน้ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน

 

  • พื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของจังหวัด นครสวรรค์ พิจิตร และเพชรบูรณ์

 

GISTDA พบพท.น้ำท่วมภาคเหนือและภาคกลางกว่า 5 แสนไร่

  • พื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของภาคกลาง

 

GISTDA พบพท.น้ำท่วมภาคเหนือและภาคกลางกว่า 5 แสนไร่

 

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th