svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

EU ไฟเขียว ฉีดวัคซีนบูสเตอร์ของไฟเซอร์ ให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้แล้ว

05 ตุลาคม 2564

รายงานความคืบหน้าล่าสุด ทางองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป หรือ EMA อนุมัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบออนเทค เป็นวัคซีนกระตุ้นให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้แล้ว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าการศึกษาวัคซีนโดสกระตุ้น โดยอ้างถึง แถลงการณ์จาก EMA หรือองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป ระบุว่า วัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทค แสดงระดับแอนติบอดีที่สูงขึ้นเมื่อฉีดเป็นโดสกระตุ้นหลังฉีดโดสที่ 2 ครบ 6 เดือนในผู้มีอายุ 18-55 ปี พร้อมแนะนำว่า ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปควรเข้ารับวัคซีนโดสกระตุ้น หลังรับวัคซีนโดสที่ 2 ครบอย่างน้อย 6 เดือนแล้ว

 

EU ไฟเขียว ฉีดวัคซีนบูสเตอร์ของไฟเซอร์ ให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้แล้ว

EU ไฟเขียว ฉีดวัคซีนบูสเตอร์ของไฟเซอร์ ให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้แล้ว

 

 

 

ขณะเดียวกัน องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป หรือ EMA ได้อนุมัติการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทค และโมเดอร์นา เป็นโดสกระตุ้นให้ผู้มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแออย่างรุนแรง หลังศึกษาพบว่าวัคซีนโดสกระตุ้นช่วยเพิ่มความสามารถผลิตแอนติบอดีต่อต้านเชื้อไวรัสที่ก่อโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแออย่างรุนแรง โดยคนกลุ่มนี้ควรเข้ารับวัคซีนโดสกระตุ้นหลังรับวัคซีนโดสที่ 2 ครบอย่างน้อย 28 วันแล้ว

 

แม้ไม่มีหลักฐานโดยตรงว่า ความสามารถผลิตแอนติบอดีในผู้ป่วยเหล่านี้สามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้ แต่คาดว่าวัคซีนโดสกระตุ้น จะเพิ่มเกราะป้องกันในผู้ป่วยบางราย” แถลงการณ์ระบุ โดย EMA จะดำเนินการติดตามข้อมูลด้านประสิทธิภาพของวัคซีนอย่างต่อเนื่อง

องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป หรือ EMA ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ในประเด็นความเสี่ยงภาวะหัวใจอักเสบ หรือผลข้างเคียงอื่นๆ ที่พบได้ยากหลังรับวัคซีนโดสกระตุ้นนี้ ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดและอยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน โดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) สามารถตัดสินใจได้เองเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโดสกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศ

EU ไฟเขียว ฉีดวัคซีนบูสเตอร์ของไฟเซอร์ ให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้แล้ว