svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ข่าวปลอม! บขส. หยุดวิ่งรถทุกเส้นทางทั่วประเทศ

05 ตุลาคม 2564

จากกรณีการแชร์ข่าวปลอม บขส. หยุดวิ่งรถทุกเส้นทางทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. บขส. ยืนยัน ยังให้บริการ 31 เส้นทาง คุมเข้มความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ขนส่ง จำกัด  หรือ บขส.  กล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี มีผู้แชร์โพสต์ ประกาศ บขส. หยุดวิ่งรถทุกเส้นทางทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 64 ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด

 

 ปัจจุบัน บขส. เปิดให้บริการเดินรถสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้ รวม 31 เส้นทาง ยืนยันว่า ทุกเที่ยววิ่งคุมเข้มความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 หรือ ศบค. มีมติเห็นชอบการปรับมาตรการสำหรับกิจกรรมและกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม 29 จังหวัด โดยผ่อนปรนมาตรการห้ามออกนอกเคหสถานเป็นระหว่างเวลา 22.00 น.– 04.00 น. ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา

 

ข่าวปลอม! บขส. หยุดวิ่งรถทุกเส้นทางทั่วประเทศ

โดย บขส. ให้บริการ เดินรถ ดังนี้

  • เส้นทางภาคเหนือ เปิดให้บริการจำนวน 10 เส้นทาง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เปิดให้บริการจำนวน 10 เส้นทาง
  • และเส้นทางภาคใต้ เปิดให้บริการจำนวน 11 เส้นทาง

 

 

ข่าวปลอม! บขส. หยุดวิ่งรถทุกเส้นทางทั่วประเทศ

 

บขส. มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 โดย

- จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด

- ห้ามรับประทานอาหารบนรถ

- ตรวจวัดอุณหภูมิ

- และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่าเคร่งครัด