น.พ.เฉลิมชัย ชี้ พบ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม มีอาการแพ้แบบรุนแรง น้อยกว่า ไฟเซอร์ 15 เท่า และ น้อยกว่าโมเดอร์นา 8 เท่า

5 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ข้อความ “ความรู้เรื่องCOVID-19 (ตอนที่926)” เปรียบเทียบอาการแพ้หลังการฉีดวัคซีน โดยระบุว่า

หมอเฉลิมชัย ชี้ ฉีดซิโนฟาร์ม อาการแพ้รุนแรงน้อยกว่า ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา สูง

ความรู้เรื่องCOVID-19 (ตอนที่926) 2 ต.ค.2564

วัคซีน Sinopharm พบการแพ้รุนแรงแบบช็อก น้อยกว่าวัคซีน Pfizer 15 เท่า และแพ้น้อยกว่าวัคซีน Moderna 8 เท่า

หลังจากมีการระบาดของโควิดไปทั่วโลก การวิจัยพัฒนาวัคซีนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีหลากหลายเทคโนโลยี และในเทคโนโลยีเดียวกัน ก็มีหลากหลายบริษัท

ทำให้ประชาชนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนมาก่อน มีความสับสน และต้องการข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบวัคซีนชนิดต่างๆ

โดยต้องการ การเปรียบเทียบทั้งในด้าน

ประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อ

ประสิทธิผลในการลดการป่วย

ประสิทธิผลในการลดการเสียชีวิต

นอกจากนั้น ยังต้องการ การเปรียบเทียบถึงความปลอดภัยหรือผลข้างเคียงของวัคซีนแต่ละชนิดอีกด้วย

เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ และการฉีดในแต่ละประเทศ ก็มีความแตกต่างกัน ทั้งเชื้อชาติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพภูมิประเทศ ชนิดของไวรัส ตลอดจนชนิดของวัคซีนที่ฉีดก็แตกต่างกัน

จึงทำให้การเปรียบเทียบ ทำได้ไม่ค่อยดีนัก

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการเปรียบเทียบผลข้างเคียงของวัคซีน ในส่วนที่เป็นผลข้างเคียงที่รุนแรง และมีอาการเด่นชัด จนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล จะเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างน้อย

หมอเฉลิมชัย ชี้ ฉีดซิโนฟาร์ม อาการแพ้รุนแรงน้อยกว่า ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา สูง

วันนี้จะลองพยายามเปรียบเทียบวัคซีนเทคโนโลยีเชื้อตายของ Sinopharm กับวัคซีนเทคโนโลยี mRNA ของ Pfizer และ Moderna

ในกรณีผลข้างเคียงชนิดรุนแรง (Severe ) แต่พบน้อยมาก (Very rare)

ซึ่งนอกจากจะมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) แล้ว ก็จะมีเรื่องการแพ้รุนแรงแบบช็อก (Anaphylaxis) ซึ่งได้มีการรวบรวมตัวเลขไว้ ที่น่าสนใจดังนี้

1) วัคซีน Pfizer พบการแพ้รุนแรง 47 ราย จาก 9.94 ล้านโดส คิดเป็น 4.7 รายต่อ 1 ล้านโดส

2) วัคซีน Moderna พบ 19 รายต่อ 7.58 ล้านโดส คิดเป็น 2.5 รายต่อ 1 ล้านโดส

3) วัคซีน Sinopharm พบ 3 รายต่อ 9.37 ล้านโดส คิดเป็น 0.3 รายต่อ 1 ล้านโดส

หมอเฉลิมชัย ชี้ ฉีดซิโนฟาร์ม อาการแพ้รุนแรงน้อยกว่า ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา สูง

ดังนั้นจึงพอเห็นได้จากสถิติว่า วัคซีน Sinopharm มีอัตราการแพ้ชนิดรุนแรงน้อยกว่า Pfizer อยู่ 15 เท่าและน้อยกว่าของ Moderna อยู่ 8 เท่า

หมอเฉลิมชัย ชี้ ฉีดซิโนฟาร์ม อาการแพ้รุนแรงน้อยกว่า ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา สูง

อย่างไรก็ตาม การแพ้แบบรุนแรงจากวัคซีน จะสามารถช่วยเหลือได้เกือบทั้งหมด เพราะในทางการแพทย์ เรามียารักษาอาการแพ้รุนแรงโดยตรง

ถ้าประชาชนปรากฏอาการแพ้ในสถานพยาบาลที่ฉีดวัคซีน จะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที

และจนปัจจุบัน ก็ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการแพ้รุนแรงแบบช็อกแต่อย่างใด

ทั้งนี้การนั่งรอ 30 นาที ก่อนจะกลับบ้าน มีความจำเป็นอย่างมาก

เนื่องจากพบว่า ผู้รับวัคซีนจะมีการแพ้รุนแรงแบบช็อกภายใน 30 นาทีมากถึง 89% และเกิดใน 15 นาทีแรก 76-84%

การเปรียบเทียบดังกล่าวของวัคซีน Pfizer และ Moderna เป็นการเก็บตัวเลขที่สหรัฐอเมริกา

ส่วนของ Sinopharm เป็นการเก็บตัวเลขของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ของประเทศไทย

ในอนาคต เมื่อประเทศไทยมีการฉีดวัคซีน Pfizer มากขึ้น คงจะมีตัวเลขการแพ้รุนแรงของ Pfizer ในคนไทย เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับตัวเลขการแพ้ของ Sinopharm ในคนไทยด้วยกันต่อไป