ยอดต่ำหมื่นต่อเนื่อง ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 9,869 ราย หายป่วย 11,152 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 108,373 ราย เสียชีวิต 92 ราย

ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

รวม 9,869 ราย จำแนกเป็น

  • ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 8,715 ราย
  • ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 864 ราย
  • ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 273 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 17 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 1,628,368 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

 

  • หายป่วยกลับบ้าน 11,152 ราย
  • หายป่วยสะสม 1,504,229 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
  • ผู้ป่วยกำลังรักษา 108,373 ราย

 

  • เสียชีวิต 92 ราย

ติดเชื้อต่ำหมื่นต่อเนื่อง ศบค. เผย ผู้ติดเชื้อ 9,869 ดับ 92 หายป่วย 11,152 ราย