svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

พปชร. ชุมพรเริ่มขยับเลือกตัวแทนพรรคเขต 1

04 ตุลาคม 2564
1.1 k

ชุมพร - พลังประชารัฐภาคใต้เริ่มขยับให้เห็นหน้าตาของตัวแทนพรรคบ้างแล้ว โดยในพื้นที่จังหวัดชุมพรเขต 1 ได้ สจ.ต้อม ทีมพลังชุมพร โดยผ่าน Primary Vote เป็นตัวแทน พรรคพลังประชารัฐ เขต 1 เรียบร้อย

4 ตุลาคม 2564  บ้านคอเตี้ย ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร ได้มีการจัดโครงการประชุมสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดชุมพร เขต 1 จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนตามระบบการคัดเลือกผู้สมัครขั้นต้น หรือ ไพรมารีโหวต (Primary Vote) ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2561
  
โดยการประชุมฯได้เริ่มเวลา 10.00น.มีนายปราโมทย์ ทิพย์พินิจ หัวหน้างาน งานพรรคการเมือง พร้อมด้วย น.ส.ภาวิณี นวลดี พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ สนง.กกต.ชุมพร ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ร่วมสังเกตการณ์การประชุมฯ
พปชร. ชุมพรเริ่มขยับเลือกตัวแทนพรรคเขต 1 พปชร. ชุมพรเริ่มขยับเลือกตัวแทนพรรคเขต 1

ต่อมาเมื่อเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม การพิจารณาเลือกตัวแทนพรรคการเมือง ของพรรคพลังประชารัฐ เขต 1 จังหวัดชุมพร นายทวีศักดิ์ สุทธานินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (ส.อบจ.) เขต 7 อ.เมือง ทีมพลังชุมพร ในฐานะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ได้เสนอชื่อ นายอภิชัย อินทนาคม(สจ.ต้อม) ส.อบจ.เขต 9 อ.เมือง ทีมพลังชุมพร เป็นตัวแทนพรรคการเมือง ของพรรคพลังประชารัฐ เขต 1 จ.ชุมพร โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกจำนวน 72 คะแนน

พปชร. ชุมพรเริ่มขยับเลือกตัวแทนพรรคเขต 1
 
 “ เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ในพรรคชุมพร สจ.ต้อม ทีมพลังชุมพร ผ่าน Primary Vote จะทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างสุดความสามารถ จากนี้ไป ขอให้สมาชิกทุกๆท่าน แวะเวียนมาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ กัน ได้ตลอดเวลา รวมทั้ง หากมีท่านจะมาสมัครสมาชิกพรรคเพิ่มก็สามารถมาสมัคร หรือมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ” สจ.ต้อม กล่าว
  

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพรและหัวหน้าทีมพลังชุมพร ได้มาร่วมแสดงความยินดีและร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วย

พปชร. ชุมพรเริ่มขยับเลือกตัวแทนพรรคเขต 1

สำหรับ สจ.ต้อม หรือ อภิชัย อินทนาคม ก่อนหน้าที่จะมาสมัครรับเลือกตั้ง เป็น สจ.กับทีมพลังชุมพร มีตำแหน่งเป็น ผู้ช่วย ส.ส.ชุมพล จุลใส(ส.ส.ลูกหมี) พรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 จ.ชุมพร ด้วย

ภาพ/ข่าว โดย
ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร จ.ชุมพร