ครม. ไฟเขียวเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ใหม่ พร้อมกำหนดเงื่อนไข การช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อตรงกุ่มเป้าหมายที่แท้จริง คาดดำเนินการได้ก่อนสิ้นปี 2564 สำหรับผู้ที่สามารถลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง เนชั่นออนไลน์รวบรวมไว้ที่นี่แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ความคืบหน้ากรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ กระทรวงการคลัง ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างวางหลักเกณฑ์ เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาก่อน

 

ต่อมา ครม. เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา อนุมัติงบประมาณ 2.7 หมื่นล้านบาท ให้กับกองทุนประชารัฐสวัสดิการ แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย 4 ประเด็น ได้แก่

 • ขยายมาตรการภาระค่าน้ำค่าไฟ สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ต.ค. 64 - ก.ย. 65
 • จัดสวัสดิการให้กับผู้ถือบัตร 13.5 ล้านคน ในเรื่องค้าก๊าซหุงต้ม
 • เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ 1.6 พันล้านบาท
 • การจัดสรรสวัสดิการ ให้ผู้ถือบัตรรวม 4 พันกว่าล้านบาท

 

เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียน "บัตรคนจน" หลังรัฐจ่อให้สมัครใหม่ทั้งหมด

 

ทั้งนี้ การลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน การวางหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเพื่อเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่ คาดว่าจะสรุปได้ภายในสิ้นปีนี้

สำหรับเงื่อนไขลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ในเบื้องต้น ได้ปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมขึ้น ปิดช่องคนจนไม่จริงเข้ามาแอบอ้าง เช่น การปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำต่อคนต่ำจากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บาท มาเป็นเกณฑ์รายได้ต่อ
ครัวเรือนแทน รวมทั้งจะนำสินทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน หรือสลากออมทรัพย์ต่างๆ เข้ามาพิจารณาด้วย

 

ปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 13.6 ล้านคน แต่เมื่อเปิดใหม่แล้วจะมีคนเข้ามาเพิ่มหรือลดลงจะต้องรอดูอีกครั้ง เพราะอาจมีทั้งคนที่มีงานทำ มีรายได้เกินเกณฑ์ก็จะไม่ได้สิทธิ หรืออาจมีคนที่เพิ่งได้รับผลกระทบจากโควิดเข้ามาใหม่ และหลังจากนี้คลังจะพยายามอัพเดทข้อมูลรายได้ผู้ถือบัตรให้ทันสมัยทุกๆปี

 

เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียน "บัตรคนจน" หลังรัฐจ่อให้สมัครใหม่ทั้งหมด

คุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับผู้ที่สามารถสมัคร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน มีดังนี้

 • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งรายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา
 • ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

 

เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียน "บัตรคนจน" หลังรัฐจ่อให้สมัครใหม่ทั้งหมด

 

ทั้งนี้หาก มีการเปิดลงทะเบียน ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 ไปธนาคารที่สะดวก ได้แก่ ธกส., ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย
 • ขั้นตอนที่ 2 แสดงบัตรประชาชน
 • ขั้นตอนที่ 3 กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
 • ขั้นตอนที่ 4 เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

 

เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียน "บัตรคนจน" หลังรัฐจ่อให้สมัครใหม่ทั้งหมด