พิจิตร - จังหวัดพิจิตร ประกาศ 12 อำเภอเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินน้ำท่วม พร้อมสั่งเฝ้าระวังพายุลุกใหม่ -ติดตามระดับแม่น้ำยมที่ยังคงท่วมและมีระดับเพิ่มจากน้ำสุโขทัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สถานการณ์อุทกภัย ในจังหวัดพิจิตร ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมที่รับจากจากจังหวัดตอนบน ทั้งสุโขทัยและพิษณุโลก ยังคงมีระดับเพิ่มสูงขึ้น โดยสถานีวัดน้ำที่หน้าที่ว่าการอำเภอสามง่าม ระดับน้ำ อยู่ที่ 5.63 เมตร ซึ่งต่ำกว่าตลิ่งเพียง 1 เมตร และล้นท่วมบ้านเรือนลุ่มต่ำ ใน 4 อำเภอ คือ อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล โดยล่าสุดขณะนี้ทางจังหวัดพิจิตรประกาศให้ทั้ง 12 อำเภอ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ เพื่อให้การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินน้ำท่วม 

"พิจิตร"ประกาศ12อำเภอเป็นพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม

นอกจากนี้สิ่งที่เป็นห่วง คือ พายุลูกใหม่ที่จะเข้ามาอีก 3 ลูกภายในวันที่ 6 ตุลาคม ซึ่งเกรงว่าปริมาณน้ำจะท่วมเพิ่มอีก หลายพื้นที่จึงประกาศให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วต้องติดตามพยากรณ์อากาศ พร้อมกับให้เร่งย้ายสิ่งของไว้ที่สูงขึ้นไปอีกเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

"พิจิตร"ประกาศ12อำเภอเป็นพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม

โดย สายันต์ ชูฉ่ำ / พิจิตร