4 ตุลาคม ของทุกๆ ปี ได้กำหนดเป็น “วันสัตว์โลก” World Animal Day เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของเหล่าสัตว์ทั้งหลาย รวมถึงสิทธิเพื่อสวัสดิภาพของสัตว์ด้วย

4 ตุลาคม 2564 ในวันนี้ของทุกๆ ปี ได้รับการกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งก็คือ “วันสัตว์โลก” (World Animal Day) ให้มนุษย์ได้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นอยู่ของเหล่าสัตว์ รวมทั้งถึงเรื่องสิทธิต่างๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นมา เพื่อสวัสดิภาพของสัตว์ เป็นการช่วยทำให้สัตว์ประเภทต่างๆ สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ และเป็นการคุ้มครองสัตว์ไม่ให้ถูกทำร้าย ไม่ว่าจะในผืนป่า ในสวนสัตว์ ในเมือง หรือกระทั่งในบ้านเรือนของใครหลายคนก็ตาม

4 ตุลาคม คือ "วันสัตว์โลก" World Animal Day

วันสัตว์โลก เกิดขึ้นครั้งแรกโดย Heinrich Zimmermann นักเขียนชาวเยอรมัน อีกทั้งยังเป็นเจ้าของนิตยสารที่มีชื่อว่า Mensch und Hund/Man and Dog ซึ่ง Heinrich ได้จัดวันสัตว์โลกขึ้นเป็น ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2468 ณ สปอร์ตพาเลซ ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี มีประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน  ต่อมา ได้มีการกำหนดวันสัตว์โลกให้ตรงกับวันที่ 4 ตุลาคม เพื่อที่จะได้ตรงกับวันเฉลิมฉลองของนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซี ซึ่งเป็นนักบุญผู้อุปถัมภ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

4 ตุลาคม คือ "วันสัตว์โลก" World Animal Day

เมื่อได้มีการกำหนดวันออกมาใหม่แล้ว แต่สถานที่ที่ใช้สำหรับจัดงานเกิดไม่สามารถใช้งานได้ในวันนั้น ทำให้การเริ่มต้นจัดงานด้วยกำหนดการใหม่นี้ต้องเลื่อนออกไป เริ่มใช้เป็นครั้งแรกในปี 2473 โดยในช่วงแรกยังมีเพียงชาวเยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ และเชโกสโลวาเกีย ที่เข้าร่วม

จนมาถึงในปี 2474 สภาคองเกรสแห่งสภาคุ้มครองสัตว์นานาชาติ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ได้มีมติรับข้อเสนออย่างเป็นเอกฉันท์ให้ วันที่ 4 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสัตว์โลก ซึ่งอิตาลีเองก็อยากจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาและสิทธิของบรรดาสัตว์ต่างๆ รวมถึงต้องการให้ออกมามีส่วนร่วมดูแลและปกป้องสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ์อีกด้วย

ต่อมาปี ค.ศ.1931 สภาคองเกรสแห่งสภาคุ้มครองสัตว์นานาชาติ ในเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ได้ยอมรับข้อเสนอ ที่จะกำหนดให้วันที่ 4 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสัตว์โลกสากล เพราะประเทศอิตาลี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาและสิทธิของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายรวมถึงยังต้องการที่จะมีส่วนในการดูแลและป้องกันสัตว์ทั้งหลายไม่ให้สูญพันธุ์ไปอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของวันที่ 4 ตุลาคม ที่ถูกกำหนดให้เป็นวันสัตว์โลก (World Animal Day) ตั้งแต่นั้นมาจนถึงในปัจจุบัน

การเฉลิมฉลองวันสัตว์โลกนี้ เพื่อสร้างแรงผลักดันให้ประชาชนร่วมมือกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับสัตว์ เพื่อเป็นการปฏิรูปชีวิตของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจ หรือการกระทำของมนุษย์ การดูแลสัตว์ในแต่ละประเทศนั้นเป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในชุมชน รวมถึงองค์กรธุรกิจ สื่อมวลชน และรัฐบาล ด้วยการปลูกฝังให้เกิดความเห็นอกเห็นใจในสวัสดิภาพชีวิตของสัตว์

4 ตุลาคม คือ "วันสัตว์โลก" World Animal Day

วันสัตว์โลกสากล พาร์ทเนอร์ต่างๆ ของเว็บไซต์ worldanimalday.org.uk ร่วมใช้ช่องทาง Social Media พร้อมติด #worldnaimalday เพื่อให้ผู้รักสัตว์ทั่วโลกได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสัตว์

และถ้าคุณพบเห็นการทารุณกรรมสัตว์ ควรติดต่อไปยังองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อระงับเหตุทารุณสัตว์ทันที