กรมราชทัณฑ์ รายงาน สถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่ ขณะที่ผู้ป่วยรักษาหายสะสมแล้ว 92.7% พร้อมแจง เรือนจำกลางพัทลุง มีผู้ติดเชื้อ 284 ราย ได้รับยาและการรักษาครบถ้วนแล้ว

3 ตุลาคม 2564 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 นาฬิกา) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 104 ราย โดยเป็นการพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ทั้งหมด รักษาหายเพิ่ม 915 ราย เสียชีวิต 2 ราย (จากทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก และทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช) ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 3,146 ราย (กลุ่มสีเขียว 78.8% สีเหลือง 20.7% และสีแดง 0.5%)

 

นายอายุตม์ กล่าวว่า ในวันนี้ สถานะเรือนจำยังคงไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ มีเรือนจำสีแดง 22 แห่ง และเรือนจำสีขาว 120 แห่ง โดยมีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 64,965 ราย หรือกว่า 92.7% ของผู้ติดเชื้อสะสม 70,114 ราย เสียชีวิตสะสม 155 ราย คิดเป็นอัตรา 0.2% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

 

กรมราชทัณฑ์  ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่ ผู้ป่วยหายสะสม 92.7%

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณี สื่อออนไลน์นำเสนอข่าว เรือนจำกลางพัทลุง พบผู้ต้องขังติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 323 ราย นั้น เรือนจำกลางพัทลุง ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อและประกาศเป็นเรือนจำแพร่ระบาด เมื่อวันที่ 28 กันยายน ตามที่ได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบไปแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลแม่ข่าย และสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่เข้าตรวจคัดกรองและควบคุมการระบาดอย่างเป็นระบบ

 

 

โดยได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อในผู้ต้องขัง  ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK รวมทั้ง การตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ทั้งนี้ รายงานยอดผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ 2 ต.ค. 2564  เวลา 16.00 น. พบว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อรวม 284 ราย (RT-PCR 6 ราย และ ATK 278 ราย) ทุกรายล้วนได้รับการจ่ายยาฟ้าทะลายโจร หรือยาฟาวิพิราเวียร์ พร้อมด้วยการรักษาและยาอื่นๆ ตามลักษณะอาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว