svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

บอกวิธี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “รับค่าไฟฟรี” ทำอย่างไร

03 ตุลาคม 2564
4.0 k

ตรวจสอบเงื่อนไข ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับค่าไฟฟรี 315 บาท นาน 1 ปี เริ่ม ต.ค. 64- ก.ย. 65 ดูรายละเอียดที่นี่

จากนโยบายรัฐบาลในการขยายเวลาช่วยเหลือ และบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ต่อเนื่องเพิ่มเติมอีก 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ครม. มีมติเห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมตอบรับนโยบายรัฐบาล

โดยรายละเอียด ที่จะได้ใช้ “ค่าไฟฟรี”  มีดังนี้  

  • ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 

  • แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มจากวงเงินเดิมที่เคยให้สิทธิ์จำนวน 230 บาทในปีที่ผ่านมา โดยหากผู้ได้รับสิทธิ์ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

 

 

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของ MEA โดยยังไม่เคยได้สิทธิ์ดังกล่าวมาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ สามารถคลิกที่ ลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิ  หรือติดต่อที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง  พร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตน

 

โดยรายละเอียดเพิ่มเติม MEA จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป หรือ Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง