svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"นนท์ booster"ฉีดเข็ม 3 Astra Zeneca(booster) ลงทะเบียน ที่นี่

02 ตุลาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"นนท์ booster" จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Astra Zeneca (booster) ปรับลดเงื่อนไข เพิ่มโอกาสการเข้าถึงวัคซีนเข็ม 3 ลงทะเบียนที่นี่

2 ตุลาคม 2564 "นนท์ booster" จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Astra Zeneca (booster) เปิดแล้ว นนท์ booster ปรับลดเงื่อนไข เพิ่มโอกาสการเข้าถึงวัคซีนเข็ม 3 

 

 เงื่อนไข 

1.พักอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนนทบุรี 
2.สำหรับผู้ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม เท่านั้นและต้องฉีดวัคซีน Sinovac เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน AstraZeneca 

ผู้ที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันไม่พบ หากเข้าเงื่อนไข 2 ข้อ สามารถกดลงทะเบียนใหม่เพื่อรับ boost เข็ม 3 ได้เลย 

 

สนามฉีด ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 

  • วันที่ 6 ต.ค. 64 จำนวน 6,000 คน 
  • วันที่ 7 ต.ค. 64 จำนวน 6,000 คน

 

เฉพาะผู้ลงทะเบียนที่เข้าเงื่อนไข "นนท์ booster" จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AsteaZeneca (booster)" จะมีสนามฉีด วันที่นัดฉีด และจำนวนที่สามารถรับนัดได้ ดังนี้

  • สนามฉีด ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ กฟผ. (บางกรวย) วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 จำนวน 6,000 คน   (คงเหลือ 320)
  • สนามฉีด ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ กฟผ. (บางกรวย) วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 จำนวน 6,000 คน   (คงเหลือ 355)

หมายเหตุ เมื่อมีการปรับยอดผู้ยกเลิก/ผู้ที่ไม่เข้าเงื่อนไข อาจทำให้ตัวเลขจำนวนคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลง

เปิดให้เข้าระบบเพื่อยืนยันนัดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 ต.ค. 64 ก่อนเวลา 20:00 น. สามารถลงทะเบียนที่นี่

 

เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing 

\"นนท์ booster\"ฉีดเข็ม 3 Astra Zeneca(booster) ลงทะเบียน ที่นี่

หากพบปัญหาในการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางไลน์ @nontvac 

ขอให้นำหลักฐานการนัดหมายฉีดวัคซีน บัตรประชาชน และปากกาส่วนตัว มาในวันฉีดวัคซีนด้วย 

logoline