ยะลา - นายอำเภอเบตง ตรวจความพร้อมโรงเรียนจงฝามูลนิธิอำเภอเบตง ก่อนเปิดสอบปลายภาค 4-6 ต.ค. ให้เด็กสลับมาสอบทีละครึ่งห้องกับทางออนไลน์ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

     2 ตุลาคม 2564 ที่โรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย คณะกรรมการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าตรวจเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ทั้งบุคลากรก่อนที่โรงเรียนจะเปิดสอบวันที่ 4 - 6 ตุลาคม พร้อมกับฟังคำชี้แจงจากนางธาอร มณีสุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจงฝามูลนิธิ ในความพร้อมที่จะเปิดสอบปลายภาคเรียน

นอภ.เบตง ตรวจความพร้อมโรงเรียน ก่อนเปิดสอบปลายภาคตามมาตรการของสาธารณสุข      นางธาอร มณีสุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจงฝามูลนิธิ เผยว่า โรงเรียนจงฝามูลนิธิ มีนักเรียนทั้งหมด 1,576 คน นักเรียน นักเรียนชาย 825 คน นักเรียนหญิง 751 คน นับถือศาสนาพุทธ 83.39 % ศาสนาอิสลาม 9.33 % ศาสนาคริสต์ 2.28 % มีครู อาจารย์ ทั้งหมด 100 คน มีผู้บริหาร 5 คน ครูสอนภาษาจีนในพื้นที่อำเภอเบตง 10 คน ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการกำหนดและการป้องกันตามมาตรฐานของสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ตั้งแต่เข้าประตูจึงถึงห้องเรียน ส่วนในการสอบ ทางโรงเรียนได้ให้ครูประจำชั้น ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดจำนวนนักเรียนที่จะแออัดในห้องเรียนเกินไป ซึ่งแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม แต่ละห้องก็จะสลับมาสอบ กลุ่มที่ไม่ได้มาเรียนก็จะสอบทางออนไลน์ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนก็ได้จัดการเรียนทางออนไลน์อยู่แล้ว

นอภ.เบตง ตรวจความพร้อมโรงเรียน ก่อนเปิดสอบปลายภาคตามมาตรการของสาธารณสุข

นอภ.เบตง ตรวจความพร้อมโรงเรียน ก่อนเปิดสอบปลายภาคตามมาตรการของสาธารณสุข      นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เปิดเผยว่า ซึ่งในวันที่ 4 ตุลาคม จะมีการเปิดสอบปลายภาคเป็นวันแรก โดยที่โรงเรียนจงฝามูลนิธิ แห่งนี้ ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกในอำเภอเบตงที่มีการเตรียมความพร้อมตามมาตรการของสาธารณสุขอำเภอเบตง โดยภาพรวมทั้งหมด ถือว่ามีการเตรียมการที่ดี ตั้งแต่เดินเข้าเขตโรงเรียน จะต้องมีการเว้นระยะห่าง ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้ง ซึ่งถือว่าเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ที่ส่งเด็กมาโรงเรียนอย่างมั่นใจได้ โดยมีการจัดระบบครบ ตีเส้นทางเดิน เว้นระยะ โรงอาหาร ห้ามนั่งใกล้กัน

นอภ.เบตง ตรวจความพร้อมโรงเรียน ก่อนเปิดสอบปลายภาคตามมาตรการของสาธารณสุข

นอภ.เบตง ตรวจความพร้อมโรงเรียน ก่อนเปิดสอบปลายภาคตามมาตรการของสาธารณสุข      รวมไปถึงห้องเรียน ถึงแม้มีการจัดโต๊ะที่ใกล้กัน แต่การนั่งเรียนเวลาสอบได้มีการ เว้นโต๊ะเก้าอี้ โดยได้สลับกันมาเรียน ตามกลุ่ม และรวมไปถึงหากนักเรียนที่ใช้โต๊ะเรียนเสร็จเรียบร้อย จะต้องทำความสะอาดเช็ดโต๊ะเก้าอี้ ที่ตัวเองนั่งด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ทุกวัน และโรงอาหารที่มีการทำความสะอาดวันละ 4 รอบ เพื่อเป็นอาคารที่ใช้ร่วมกันทั้งโรงเรียน ซึ่งการจัดการเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

นอภ.เบตง ตรวจความพร้อมโรงเรียน ก่อนเปิดสอบปลายภาคตามมาตรการของสาธารณสุข

ภาพ/ข่าว โดย:
เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา