svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

องค์การเภสัชฯและรพ.เอกชน เร่งนำเข้าโมเดอร์นาในทันตามกำหนดเดิม

02 ตุลาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม และ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ออกแถลงการณ์ "เร่งรัดนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา" ในทันตามกำหนดเดิม เดือนตุลาคมนี้

2 ตุลาคม 2564 องค์การเภสัชกรรม และ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์ร่วม โดย ระบุว่า 

 

"จากแถลงการณ์ของบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้แจ้งกำหนดการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ในไตรมาส 4 ของปี 2564 จำนวน 1.9 ล้านโดส โดยคาดว่าจะเริ่มส่งมอบได้ ในเดือนพฤศจิกายน นั้น องค์การเภสัชกรรม ได้รับจดหมายแจ้งจาก บริษัทซิลลิค เพิ่มเติมว่า ตามที่ทางบริษัทฯ คาดว่าจะส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาในเดือนตุลาคมได้นั้น ต่อมาพบว่า แหล่งผลิตในยุโรปที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสำหรับนำเข้าไว้ มีแนวโน้มว่าจะส่งมอบได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทซิลลิคฯ ได้พยายามจะนำเข้ามาให้ได้ภายในเดือนตุลาคม โดยจัดหาจากแหล่งผลิตอื่นมาทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแหล่งประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการนี้ องค์การเภสัชกรรม และ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน จะติดตามเร่งรัดให้มีการส่งมอบให้ได้ตามที่บริษัทซิลลิคฯ ได้เคยแจ้งไว้คือในเดือนตุลาคมนี้ และเมื่อได้รับวัคซีนแล้ว จะเร่งดำเนินการกระจายตามสัดส่วนที่โรงพยาบาล ได้จองไว้อย่างรวดเร็วต่อไป

ส่วนวัคซีนที่เหลือ 3.1 ล้านโดส ตามสัญญาที่ 1 และซื้อเพิ่ม 3.7 ล้านโดส ตามสัญญาที่ 2 รวมทั้งสิ้น 6.8 ล้านโดสนั้น ทางบริษัทซิลลิคฯ จะส่งมอบได้ในไตรมาส 1ของปี 2565
ขอขอบคุณ

องค์การเภสัชกรรม และ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน"

องค์การเภสัชฯและรพ.เอกชน เร่งนำเข้าโมเดอร์นาในทันตามกำหนดเดิม