svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

คนไทยไม่กังวลน้ำท่วมซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี54

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ “ครบ 10 ปี มหาอุทกภัย คนไทยหวาดหวั่นหรือไม่” ส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.5 กังวลค่อนข้างน้อยถึงไม่กังวลเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำรอยปี 2554 ขณะที่ ร้อยละ 42.5 กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ยกให้สื่อช่วยเตือนเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำท่วม

2 ตุลาคม 2564 อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ณ ตอนนี้ในหลายจังหวัด นำมาเปรียบเทียบเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ครบ 10 ปี มหาอุทกภัย คนไทยหวาดหวั่นหรือไม่” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,077 คน พบว่า

 

ข่าวน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ ขณะนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.5 มีความกังวลค่อนข้างน้อยถึงไม่กังวลเลย ว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำรอยปี 54 ขณะที่ ร้อยละ 42.5 มีความกังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

คนไทยไม่กังวลน้ำท่วมซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี54

ส่วนเชื่อมั่นเพียงใดว่ารัฐบาล จะบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมเหมือนปี 54  ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.4 ระบุว่า มีความเชื่อมั่นน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 29.6 ระบุว่า มีความเชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด

 

ประชานได้ให้คะแนนความพอใจต่อการเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำท่วม จากทุกภาคส่วนในครั้งนี้ เฉลี่ย 3.02 คะแนนจากเต็ม 5 คะแนน โดยด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเฝ้าระวัง และเตรียมรับมือ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.65 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับมาก

 

รองลงมาคือ ด้านการแจ้งเตือนภัย จากหน่วยงานราชการให้แก่ประชาชนได้คะแนนเฉลี่ย 3.02 คะแนนซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการเข้าถึงประชาชน และ ความรวดเร็วด้านความช่วยเหลือได้คะแนนเฉลี่ย 2.88 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง

คนไทยไม่กังวลน้ำท่วมซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี54

สำหรับเรื่องที่ประชาชน กังวลมากที่สุดจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.5 กังวลเรื่องการรับมือกับโรคระบาดที่มากับน้ำท่วม ไปพร้อมกับการรับมือเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด

 

รองลงมาร้อยละ 57.3 ระบุว่า กลัวมีพายุฝนตกซ้ำเติมทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แย่ลง และร้อยละ 41.4ระบุว่า กลัวงบประมาณในการเยียวยา และฟื้นฟู ผู้ประสบภัยไม่เพียงพอ

คนไทยไม่กังวลน้ำท่วมซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี54

9 จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วม