svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

โรงหนังเปิดแล้ว ! “กรมอนามัย” ย้ำ 10 มาตรการที่ต้องทำป้องกันโควิด

01 ตุลาคม 2564
704

ดีเดย์แล้ววันนี้ ( 1 ต.ค. 64) สำหรับการผ่อนคลายมาตรการให้เปิดเข้าชมในโรงภาพยนต์ได้ ขณะที่ “กรมอนามัย” ได้เน้นย้ำผู้ประกอบการและลูกค้าต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโควิด-19

วันนี้ (1 ต.ค. 64)  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติหลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการให้ "โรงภาพยนตร์" หรือ "โรงหนัง" กลับมาเปิดได้ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 21.00 น. ลดที่นั่งให้เหลือร้อยละ 50

 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

ทางผู้ประกอบการ "โรงภาพยนตร์" หรือ "โรงหนัง" และพนักงานต้องยึดแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 

 

1.จัดให้มีระบบการคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการด้วย "ไทยเซฟไทย" หรือหากอยู่ใน "กลุ่มเสี่ยง" แนะนำให้ตรวจด้วย ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

 

 

2.กำกับดูแลให้พนักงาน และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

 

 

3.จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

 

 

4.จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งทุก 2 ที่นั่งในแถวเดียวกัน และระยะห่างระหว่างแถวอย่างน้อย 1 แถว หรือแถวเว้นแถว ลดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ โดยให้มีการลงทะเบียนจองคิว รวมทั้งลดการสัมผัส เช่น การจองตั๋วและจ่ายเงินแบบออนไลน์ การตรวจบัตรโดยการสแกน

 

 

5.จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ และในระหว่างที่ไม่มีการฉายภาพยนตร์ให้เปิดประตูโรงภาพยนตร์เพื่อระบายอากาศเป็นระยะ

 

 

โรงหนังเปิดแล้ว ! “กรมอนามัย” ย้ำ 10 มาตรการที่ต้องทำป้องกันโควิด

 

6.ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบและอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาด โดยเน้นบริเวณหรือจุดเสี่ยงและจุดที่มีการสัมผัส

 

 

7.จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้บริเวณภายในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง

 

 

8.มีการประชาสัมพันธ์ป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับพนักงานและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

 

9.มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการ เช่น การใช้แอปพลิเคชันที่ราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมการเข้าออกสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล

 

 

10.โรงภาพยนตร์ต้องเข้ารับการประเมินผ่านมาตรฐาน THAI STOP COVID 2 PLUS

 

 

ทั้งนี้ ขณะชมภาพยนตร์ขอให้งดกินอาหารและเครื่องดื่ม และภายหลังการใช้บริการควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนหยิบจับของใช้ส่วนตัว และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน

 

โรงหนังเปิดแล้ว ! “กรมอนามัย” ย้ำ 10 มาตรการที่ต้องทำป้องกันโควิด