GISTDA ใช้ดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 (คอสโม สกายเมด 1) พบพื้นที่น้ำท่วมขัง บริเวณ 4 จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และบุรีรัมย์ รวม 4 แสนไร่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 ตุลาคม 2564 ยังคงตามติดสถานการณ์น้ำท่วมปี 2564 อย่างต่อเนื่อง โดย GISTDA ใช้ดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 (คอสโม สกายเมด 1) พบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และบุรีรัมย์ รวมประมาณ 429,340 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสายรอง ตลอดจนชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมบางส่วน 

GISTDA เผยภาพน้ำท่วมใน 4 จังหวัดใหญ่กว่า 4 แสนไร่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียม Pléiades (เปลยาด) วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เมื่อเวลา 10.59 น. เทียบกับภาพเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 จะเห็นได้ว่า พื้นที่น้ำท่วมในเขตอำเภอชัยบาดาลเริ่มลดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม มวลน้ำที่เห็นในภาพจะไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ต่อไป 

GISTDA เผยภาพน้ำท่วมใน 4 จังหวัดใหญ่กว่า 4 แสนไร่

 

 

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th