svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

ป.ป.ช. ฟัน อดีตผู้ว่าฯและรอง จังหวัดภูเก็ตกับพวกรวม 11 คน

01 ตุลาคม 2564
396

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด อดีตผู้ว่าฯและรอง จังหวัดภูเก็ต กับพวกรวม 11 คน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ ออกเอกสารสิทธิ ส.ค.1 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และป่าสงวนเขารวก-เขาเมือง โดยมิชอบ

ป.ป.ช. ฟัน อดีตผู้ว่าฯและรอง จังหวัดภูเก็ตกับพวกรวม 11 คน

1 ตุลาคม 2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยเกี่ยวกับคดีทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวีรวัฒน์ จันทร์เพ็ญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าฯ ภูเก็ต กับพวกรวม 11 ราย ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และยังชี้มูลความผิดเอกชนที่เกี่ยวข้อง กรณีการออกเอกสารสิทธิ ส.ค.1 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และป่าสงวนเขารวก-เขาเมือง จ.ภูเก็ต โดยมิชอบ

ป.ป.ช. ฟัน อดีตผู้ว่าฯและรอง จังหวัดภูเก็ตกับพวกรวม 11 คน

กรณีดังกล่าวผู้ถูกกล่าวหา มีพฤติการณ์การนำ ส.ค.1 จากอีกที่หนึ่งมาสวมสิทธิออกเอกสาร หรือที่เรียกว่า “ส.ค.1 บิน” เพื่อผลประโยชน์แก่บริษัท ทรีดอลฟินซ์ จำกัด และบริษัท ทรีดอลฟินซ์ รีสอร์ท จำกัด จำนวน 337 ไร่เศษ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหาทั้ง และส่งสำนวนให้กับอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อดำเนินคดีอาญา และส่งสำนวนให้กับผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการถอดถอนต่อไป

นายวีรวัฒน์ จันทร์เพ็ญ