วันกองทัพเกาหลีใต้เป็นงานประจำปี ซึ่งปกติจะมีการฉลองในวันที่ 1 ตุลาคม เพื่อรำลึกถึงการรับใช้ชาติของชายและหญิงในกองทัพเกาหลีใต้ โดยวันนี้ ในปี 2493 เป็นวันที่กองกำลังเกาหลีใต้ฝ่าเส้นขนานที่ 38  ในระหว่างสงครามเกาหลีได้สำเร็จ 

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ไม่ใช่วันหยุดประจำชาติ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่เป็นวันอัญเชิญธงชาติ เพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพเกาหลีใต้ 


ประมวลภาพ 73 ปี การฉลองวันกองทัพเกาหลีใต้ ประมวลภาพ 73 ปี การฉลองวันกองทัพเกาหลีใต้ ประมวลภาพ 73 ปี การฉลองวันกองทัพเกาหลีใต้

 

 

ประมวลภาพ 73 ปี การฉลองวันกองทัพเกาหลีใต้ ประมวลภาพ 73 ปี การฉลองวันกองทัพเกาหลีใต้ ประมวลภาพ 73 ปี การฉลองวันกองทัพเกาหลีใต้

ประมวลภาพ 73 ปี การฉลองวันกองทัพเกาหลีใต้ ประมวลภาพ 73 ปี การฉลองวันกองทัพเกาหลีใต้ ประมวลภาพ 73 ปี การฉลองวันกองทัพเกาหลีใต้