น้ำลำเชียงไกรทะลักท่วมถนนมิตรภาพ ส่งผลรถติดกว่า 4 กม.ตร.ทางหลวงแจ้งรถเล็กที่จะเดินทางไปขอนแก่นใช้ทางเลี่ยงเข้าตัวเมืองพิมาย ออกอำเภอโนนแดง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 ตุลาคม 2564  สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา    ปริมาณน้ำจากลำเชียงไกร เข้าท่วมอำเภอคง ทำให้ปริมาณน้ำหลากเข้าท่วมถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 ตั้งแต่แยกตลาดแค อำเภอโนนสูง ไปจนถึงแยกบ้านวัด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4 กิโลเมตร ระดับน้ำท่วมสูงระหว่าง  30-50  เซนติเมตร  รถขนาดเล็กสัญจรลำบาก
จากภาพมุมสูงจะเห็นว่ามวลน้ำจำนวนมาก กำลังไหลผ่านพื้นที่ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง ข้ามถนนมิตรภาพไปยังเขตพื้นที่อำเภอคง และ อำเภอโนนแดง ทำให้รถติดสะสม  เนื่องจากประชาชนยังไม่ทราบว่าน้ำท่วมถนน ถือว่าเป็นครั้งแรกที่น้ำท่วมถนนมิตรภาพสายหลัก  ส่งผลทำให้ประชาชนที่จะเดินทางไปยังภาคอีสานต้องเปลี่ยนใช้เส้นทางอื่น คาดว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ ปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครราชสีมา ได้แจ้งให้ประชาชนที่จะเดินทางผ่านถนนมิตรภาพช่วง อ.โนนสูง – อ.คง จะไป จ.ขอนแก่น โดยเฉพาะรถเล็กให้ใช้ทางเลี่ยงแยกขวามือ บริเวณตลาดแค อ.โนนสูง เข้าสู่ อ.พิมาย แล้วเลี้ยวซ้ายแยกไทรงามบริเวณสันเขื่อนพิมาย ไปตามคลอง 3 ออกไปสู่พื้นที่ อ.โนนแดง แล้วเลี้ยวขวาแยกบ้านวัดขึ้นสู่ถนนมิตรภาพ มุ่งหน้าสู่ จ.ขอนแก่นได้โดยไม่มีปัญหาน้ำท่วม 

น้ำลำเชียงไกรทะลักท่วมถนนมิตรภาพทำรถติดกว่า 4 กม.ทางหลวงแจ้งใช้ทางเลี่ยง
 

ขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา น้ำแห้งลงอย่างรวดเร็ว จากที่มีน้ำ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 164  เกินความจุที่กักเก็บได้ 27 ล้านลูกบาศก์เมตร ล่าสุดเหลือน้ำ 4.9 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 17  เท่านั้น ในขณะที่ชลประทานนครราชสีมา เร่งซ่อมแซมคันดินที่เปิดระบายน้ำบริเวณสถานที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำหลัก เพื่อใช้กักเก็บน้ำให้สามารถใช้ได้ในช่วงฤดูแล้ง
นอกจากนี้จากการตรวจสอบบริเวณแนวก้อนหินหน้าสันอ่าง มีกองเศษกระดูกชิ้นส่วนขนาดเล็กสีขาว พร้อมเหรียญบาท 11 เหรียญปะปนอยู่ในกองกระดูกด้วย โดยไม่พบภาชนะบรรจุหรือผ้าห่อหุ้มแต่อย่างใด ชาวบ้านที่พบเห็นมั่นใจว่า เป็นกระดูกมนุษย์ เพราะมีชิ้นส่วนลักษณะชัดเจน ผ่านการถูกเผามาแล้ว ที่สำคัญมีเหรียญบาทปนมาด้วย สันนิษฐานว่าอาจเป็นชิ้นส่วนกระดูกที่บรรจุในที่เก็บอัฐิของวัดใดวัดหนึ่ง ถูกกระแสน้ำพัดลอยมาตกค้างที่หน้าสันอ่างเก็บน้ำในช่วงที่น้ำท่วม  

ข่าว-ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ

น้ำลำเชียงไกรทะลักท่วมถนนมิตรภาพทำรถติดกว่า 4 กม.ทางหลวงแจ้งใช้ทางเลี่ยง