svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เริ่มวันนี้ เปิดขั้นตอนทบทวนสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 รับเงินเยียวยาผลกระทบโควิด

30 กันยายน 2564
805

สำนักงานประกันสังคม เปิดทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยาแล้ววันนี้ (1 ต.ค. 64) สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 กลุ่มตกหล่น ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ ใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 (ม.33) มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 (ม.40) ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด  ตามกำหนดไทม์ไลน์ของแต่ละกลุ่มจังหวัดสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 โดย ผู้ประกันตนที่มีสิทธิตามเงื่อนไข ส่วนใหญ่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ประกันตนบางส่วนที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ครบถ้วน คือ สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ใน 29 จังหวัด แต่ตรวจสอบสถานะตนเองในระบบเว็บไซต์ www.sso.go.th พบว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” จึงพลาดการโอนเงินเยียวยาที่ผ่านมา
 

เริ่มวันนี้ เปิดขั้นตอนทบทวนสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 รับเงินเยียวยาผลกระทบโควิด

 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 สามารถทบทวนสิทธิ รับเงินเยียวยา ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หรือ คลิ๊กที่นี่ หากพบว่า “ไม่ได้สิทธิ” สามารถยื่นเรื่องทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค. 64

สำหรับขั้นตอนการทบทวนสิทธิ ผู้ประกันตน ม.33 เฉพาะผู้ได้สถานะ “ไม่ได้สิทธิ” ทำตามขั้นตอนดังนี้

  • เช็กสิทธิ จากเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน www.sso.go.th
  • ใส่เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นทบทวนสิทธิ ม.33 โดย คลิกที่นี่

 
การทบทวนสิทธิเยียวยา ม.33 ให้ผู้ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา กรอกแบบ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง

 

สำหรับหลักฐานที่แนบ ผู้ประกันตน ใช้เพียงสำเนาบัตรประชาชน กรณีนายจ้าง ต้องใช้หลักฐาน สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล, หลักฐานมอบอำนาจ และหลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานที่แสดงว่าได้ประกอบกิจการใน 9 ประเภทกิจการ

 

เริ่มวันนี้ เปิดขั้นตอนทบทวนสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 รับเงินเยียวยาผลกระทบโควิด

สำหรับขั้นตอนผู้ทบทวนสิทธิ รับเงินเยียวยา ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา และสามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้..

  • เข้าไปที่เว็บไซด์ www.sso.go.th หรือ คลิกที่นี่
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิ  ม.39 และ ม.40 โดย คลิกที่นี่
  • กรอกแบบ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้
  • นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 
     

ทั้งนี้ การทบทวนสิทธิดังกล่าว เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

 

เริ่มวันนี้ เปิดขั้นตอนทบทวนสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 รับเงินเยียวยาผลกระทบโควิด
เริ่มวันนี้ เปิดขั้นตอนทบทวนสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 รับเงินเยียวยาผลกระทบโควิด