svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิดให้แรงงานต่างด้าว วอล์ค อิน เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ที่ จ.สมุทรปราการ

30 กันยายน 2564
454

ข่าวดี ทางอบจ.สมุทรปราการ เปิดให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย วอล์ก อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 2 ต.ค. 2564 พร้อมขยายเวลาฉีดวัคซีนสำหรับคนไทยใน 5 จุดฉีดวัคซีนถึงวันที่ 1 ต.ค.นี้

เปิดให้แรงงานต่างด้าว วอล์ค อิน เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ที่ จ.สมุทรปราการ

ผู้สื่อข่าวรายงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดให้แรงงานต่างด้าว หรือ ประชาชนผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ เมียนมาร์, ลาว, กัมพูชา ฯลฯ เข้ารับวัคซีนชิโนฟาร์มฟรี แบบวอล์ค อิน โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้ - 2 ต.ค. 2564 เวลา 08.00-14.00 น. ณ 5 จุดฉีดวัคซีน 

 

คุณสมบัติ 

  • ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 
  • ผู้ที่นอกเหนือสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป 
  • เตรียมใบอนุญาตสำหรับแรงงานต่างด้าวไปลงทะเบียน 
  • ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ

เปิดให้แรงงานต่างด้าว วอล์ค อิน เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ที่ จ.สมุทรปราการ

เปิดให้แรงงานต่างด้าว วอล์ค อิน เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ที่ จ.สมุทรปราการ

รายละเอียดจุดให้บริการ 5 จุดมีดังนี้ 

1. ศูนย์ฉีดวัคซีนหอชมเมืองสมุทรปราการ 
2. ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย 
3. ศูนย์ฉีดวัคซีนแอปเปิ้ลลอฟท์ บางแก้ว 
4. ศูนย์ฉีดวัคซีน อบต. บางเสาธง 
5. ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลพระสมุทรเจดีย์ 

เปิดให้แรงงานต่างด้าว วอล์ค อิน เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ที่ จ.สมุทรปราการ

นอกจากนี้ ทาง อบจ.สมุทรปราการ ยังได้ขยายเวลาเพิ่มเติม สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนลงทะเบียน ณ ศูนย์ฉีดฯ

 

ตั้งแต่วันนี้ - 1 ตุลาคม 2564

ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ 08.00-14.00 น.  

ณ 5 จุดให้บริการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนได้ดังต่อไปนี้ 
 

คุณสมบัติ 

  • ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 
  • สัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป 
  • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียน 
  • ที่อาศัยอยู่ / ทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ (ไม่ต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดสมุทรปราการ)

 

 

 

เปิดให้แรงงานต่างด้าว วอล์ค อิน เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ที่ จ.สมุทรปราการ

รายละเอียดจุดให้บริการ 5 จุดมีดังนี้

1. ศูนย์ฉีดวัคซีนหอชมเมืองสมุทรปราการ 

2. ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย 

3. ศูนย์ฉีดวัคซีนแอปเปิ้ลลอฟท์ บางแก้ว 

4. ศูนย์ฉีดวัคซีน อบต. บางเสาธง 

5. ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลพระสมุทรเจดีย์ 

 

เปิดให้แรงงานต่างด้าว วอล์ค อิน เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ที่ จ.สมุทรปราการ