svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ประกันสังคม จ่ายเยียวยาล็อกดาวน์ พื้นที่สีแดงเข้มแล้ว 9 หมื่นล้านบ.

30 กันยายน 2564

สำนักงานประกันสังคม เปิดตัวเลขจ่ายเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ที่ได้ผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์ ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของ โควิด-19 รวมแล้วกว่า 9 หมื่นล้านบาท

30 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน และผู้ประกอบการจากรัฐบาลใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ตามมติครม.

 

กระทรวงแรวงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ดำเนินการโครงการเยียวยานายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ม.33) มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 (ม.40) ตั้งแต่ช่วงเดือนต้นถึง 28 กันยายน 2564

 

ประกันสังคม จ่ายเยียวยาล็อกดาวน์ พื้นที่สีแดงเข้มแล้ว 9 หมื่นล้านบ.

 

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา ไปแล้วเป็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 9 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายให้แก่นายจ้างกว่า 150,000 ราย ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 จำนวนเกือบ 12 ล้านคน 

 

 

ส่วนที่เหลือผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 จำนวน 4 แสนกว่าราย และนายจ้าง จำนวนกว่า 2,100 ราย เงินยังไม่ได้รับเงินเยียวยา เนื่องจากสาเหตุบัญชียังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ หรือผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนไม่ได้ เช่น เป็นบุคคลล้มละลาย ถูกอายัดบัญชีจากกรมบังคับคดี หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเยียวยาเพิ่มเติม 

 

ประกันสังคม จ่ายเยียวยาล็อกดาวน์ พื้นที่สีแดงเข้มแล้ว 9 หมื่นล้านบ.


 

นายสุชาติ ยังระบุว่า ได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคม เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ที่ยังไม่ได้รับเงินรีบผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนชน และให้นายจ้างในสถานประกอบการแจ้งลูกจ้างรีบดำเนินการผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์การเยียวยาจากรัฐบาล

 

ประกันสังคม จ่ายเยียวยาล็อกดาวน์ พื้นที่สีแดงเข้มแล้ว 9 หมื่นล้านบ.