svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

บอร์ด บจธ. ยืดเวลาการใช้ประโยชน์ที่ดินออกไป 3 เดือน

30 กันยายน 2564

บอร์ด บจธ. เคาะทางออกด่วนให้เกษตรกรภาคเหนือและพีมูฟ ยืดเวลาการใช้ประโยชน์ที่ดินออกไป 3 เดือนถึงสิ้นเดือนธันวาคม และเตรียมออกแบบสัญญาการใช้ประโยชน์ระยะยาว

30 กันยายน 2564 พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ.  นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. พร้อมด้วยกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหาร บจธ. ร่วมประชุมครั้งที่ 10/2564 วันที่ 30 กันยายน 2564  ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อาคารเบญจศิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

บอร์ด บจธ. ยืดเวลาการใช้ประโยชน์ที่ดินออกไป 3 เดือน

โดยมีวาระสำคัญที่สืบเนื่องคือ แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ข้อยุติกรณีดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ซึ่งพลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน แจ้งที่ประชุมว่าสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)  และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ( พีมูฟ ) ได้เสนอข้อเรียกร้องให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินแก้ไขปัญหาพื้นที่นำร่องอย่างเร่งด่วน

เนื่องจากหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ชั่วคราวสิ้นสุดลงวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชนไปอีก 3 เดือน มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม  - 31 ธันวาคม 2564 โดยมอบคณะอนุกรรมการฯ และ บจธ. ไปหาแนวทางและออกแบบสัญญาการใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะยาวเพิ่มเติม 

บอร์ด บจธ. ยืดเวลาการใช้ประโยชน์ที่ดินออกไป 3 เดือน

สำหรับที่มาของการขยายเวลาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชน ดังกล่าว ขบวนการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ในนามสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) จำนวนประมาณ 200 คน ยังได้เข้ายื่นหนังสือ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ในฐานะผู้กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ให้เดินหน้าดำเนินการพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน 5 พื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 และให้ บจธ. มีนวัตกรรมใหม่ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมภายหลังการจัดตั้ง เมื่อปี 2558 

บอร์ด บจธ. ยืดเวลาการใช้ประโยชน์ที่ดินออกไป 3 เดือน

ทั้งนี้ พื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชนอยู่ภายใต้สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด ต.หนองปลา  สะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน   สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จำกัด ต. หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง อ.  ป่าซาง จ. ลำพูน สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด ( ชุมชนบ้านไร่ดงและบ้านแม่อาว ) บ้านไร่ดง ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน จำกัด (บ้านโป่ง) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  

 

รวมทั้งสิ้น 500 ครัวเรือน เนื้อที่ 741 ไร่เศษ ซึ่ง บจธ. ได้ใช้งบประมาณ 157.8 ล้านบาทเศษในการจัดซื้อที่ดินระหว่างปี 2559 -  2562 เพื่อแก้ปัญหาที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2540