svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

อธิบดีกรมอุตุฯ ยืนยัน ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปี 54 ขอปชช.อย่ากังวล

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยัน ปริมาณน้ำฝนปีนี้ไม่มากเท่าปี 54 เมื่อเทียบกับปี 64 มีปริมาณมากกว่า 20 % และมีพายุเข้าติดกันถึง 3 ลูก จึงส่งผลให้เกิดน้ำท่วม ขอประชาชนอย่่ากังวล

30 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์เฟสบุ๊ก ระบุว่า ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ยันยัน "ปริมาณน้ำฝนปีนี้ยังไม่มากเท่าปี 54 " ขอให้ติดตามสถานการณ์”

จากสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงที่หลายจังหวัดกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง นั้น หลายคนมีความกังวลว่าจะมีน้ำท่วมหนักเหมือนปี 2554 หรือไม่  กรมอุตุนิยมวิทยาขอยืนยันว่า สถานการณ์อุทกภัยดังกล่าวมีความแตกต่างจากปี 2554 ซึ่งหากวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลอุตุนิยมวิทยา พบว่าภาพรวมของการเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 กับปี 2564 จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบปริมาณฝนที่ตกระหว่างเดือน มกราคม ถึงกันยายน พบว่าในปี 2554 ปริมาณฝนเกือบทุกภาคสูงกว่าปี 2564 ยกเว้นภาคตะวันออกที่ปี 2564 สูงกว่า ปี 2554 เล็กน้อย และในภาพรวมทั้งประเทศพบว่า ปี 2554 มีฝนมากกว่า ปี 2564 ถึง 20%

อธิบดีกรมอุตุฯ ยืนยัน ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปี 54 ขอปชช.อย่ากังวล

2. เปรียบเทียบพื้นที่และการกระจายของฝน ตั้งแต่ช่วงก่อนและเข้าสู่ฤดูฝน พบว่า ในปี 2554 พื้นที่ที่มีฝนตกและตกต่อเนื่องได้แก่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคกลางตอนบน ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมากในลุ่มน้ำสายหลัก  รวมทั้งเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆ เต็มความจุตั้งแต่ต้นปี และในช่วงกลางฤดูฝนถึงปลายฤดูฝน การระบายน้ำสามารถทำได้น้อยเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง ทั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน ขณะที่ในปี 2564 ช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูฝน (เม.ย.- ต้น พ.ค.) การกระจายฝนดี แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนพบว่า ปริมาณฝนที่ตกน้อยลง โดยเฉพาะช่วงปลายเดือน พ.ค. ถึง มิ.ย.มีปริมาณฝนน้อยและบางพื้นที่มีฝนทิ้งช่วงหลายสัปดาห์

อธิบดีกรมอุตุฯ ยืนยัน ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปี 54 ขอปชช.อย่ากังวล

3. เปรียบเทียบอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนพบว่า ในปี 2554 เดือนมิถุนายน ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย และในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2554 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “ไหหม่า” ในประเทศลาว ทำให้มีฝนตกหนัก หลายพื้นที่ ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2554  ฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “นกเตน” ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดน่าน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุอีก 3 ลูก ได้แก่ พายุ ไห่ถาง เนสาด และนัลแก ขณะที่ในปี 2564  ช่วงปลายฤดูฝน เดือน กันยายน มีพายุที่เข้าสู่ประเทศไทยเพียงลูกเดียวคือ พายุดีเปรสชั่น “เตี้ยนหมู่”  ดังนั้น จึงมีโอกาสน้อยมากที่กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงจะเกิดน้ำท่วมแบบปี 2554   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและการระบายน้ำเป็นสำคัญ

 

จึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตระหนกและขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานของทางราชการ  เป็นระยะๆ  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพื่อเติม สามารถสอบถามได้ที่

เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th,

Facebook กรมอุตุนิยมวิทยา Application Thai weather

สายด่วน  1182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)