svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“บิ๊กป้อม”กำชับทุกหน่วยงาน คลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วม เร็วที่สุด

“บิ๊กป้อม” เยี่ยม "ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ" กำชับ ชลประทาน แก้น้ำท่วม ทุกพื้นที่ให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อม  และ มอบนโยบายในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย โดยย้ำว่า การตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ วันนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และ เร่งแก้ไขบรรเทาสถานการณ์  ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด โดยย้ำให้ "กรมชลประทาน" เร่งระบายน้ำ  ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกันให้ทันสถานการณ์ โดยเฉพาะการคาดการณ์ที่จะยังมีพายุเข้ามาอีก

"กรมอุตุนิยมวิทยา และ สสน. ต้องเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และแจ้งเตือนให้ทุกหน่วยทำการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก  และเตรียมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกำหนดทิศทางการระบายน้ำ ไม่เกิดผลกระทบที่ทำให้ประชาชนท้ายน้ำ โดยมอบหมายให้ สอนช. ประสาน กรมอุตุฯ และ สสน. ให้ทุกหน่วยทำงานให้สอดคล้องกัน มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ทั้งเรื่องการรับพายุและการช่วยเหลือประชาชน กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ควบคุมการระบายน้ำลงลำน้ำ   ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมและพิจารณากักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้ได้มากที่สุดควบคู่กันไปด้วย" พล.อ.ประวิตร ย้ำ กับ จนท.ทุกฝ่าย

กำชับ ชลประทาน แก้น้ำท่วมเร็วที่สุด

นอกจากนี้ ยังกำชับ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประสบภัย ปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้รัดกุม ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยโดยเร็ว  และนำผลงานที่ปฏิบัติได้ ไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงานภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาน้ำของประเทศ