svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครหญิงตั้งครรภ์ ร่วมโครงการวิจัยซิโนฟาร์ม

29 กันยายน 2564

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครหญิงตั้งครรภ์ เข้าร่วมโครงการวิจัยวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อศึกษาระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการเข้ารับวัคซีนในสตรีตั้งครรภ์ไทย

29 กันยายน 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊ก "ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดรับสมัครหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 400 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยมีเนื้อหาดังนี้..

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าร่วมโครงการวิจัยระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการเข้ารับวัคซีน BBIBP-CorV (ซิโนฟาร์ม)ในสตรีตั้งครรภ์ไทย

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครหญิงตั้งครรภ์ ร่วมโครงการวิจัยซิโนฟาร์ม

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ โดย ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 400 คน สิ่งที่จะได้รับ ประกอบด้วย..

 • วัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส
 • ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน
 • ตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์

สำหรับ เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครหญิงตั้งครรภ์ โครงการวิจัยระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม 

 • สตรีตั้งครรภ์เดี่ยว
 • อายุมากกว่า 18 ปี
 • อายุครรภ์ ณ วันที่รับวัคซีนเข็มแรก มากกว่า/เท่ากับ 12 สัปดาห์
 • ไม่มีไข้ หรือประวัติไข้ หรืออาการเจ็บป่วยในช่วง 14 วันก่อนเข้ารับวัคซีน
 • ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
 • ไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิด-19
 • ให้ความร่วมมือในการติดตามข้อมูลภายหลังการฉีดวัคซีน หลังคลอด และติดตามทารกแรกคลอดจากการสอบถามทางโทรศัพท์และSMS ได้

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครหญิงตั้งครรภ์ ร่วมโครงการวิจัยซิโนฟาร์ม

 

อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มที่ 1 (รับ 100 ท่าน)

 • ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยรับวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564
 • ติดตามอาการข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีน ผลลัพธ์การคลอด และอาการทารกหลังคลอดที่ระยะเวลา 90 วัน

 

กลุ่มที่ 2 (รับ 300 ท่าน)

 • ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยรับวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 6-15 ตุลาคม 2564 และติดตามอาการเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1
 • เจาะเลือดตรวจระดับภูมิคุ้มกัน
 • ตรวจอัลตราซาวด์เพื่อประเมินทารกในครรภ์ก่อนเข้ารับวัคซีนเข็มแรก และหลังรับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ระยะเวลา 1 เดือน

 

สำหรับ ขั้นตอนในการลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการกรอกข้อมูลการสมัครโดยแสกนได้ที่ QR Code. หรือ คลิกที่นี่

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครหญิงตั้งครรภ์ ร่วมโครงการวิจัยซิโนฟาร์ม


สำหรับ โครงการวิจัยวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อศึกษาระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการเข้ารับวัคซีนในสตรีตั้งครรภ์ไทย ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามรหัสการอนุมัติโครงการ EC No. 124/2564 อนุมัติวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2576 6404  

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครหญิงตั้งครรภ์ ร่วมโครงการวิจัยซิโนฟาร์ม