อัปเดตให้แล้ว "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน"ในเดือนตุลาคมนี้ มีเงินโอนเข้าอีก จะได้เงินวันไหน รัฐบาลช่วยค่าอะไรบ้าง ตรวจสอบรายละเอียดและเช็กข้อมูลได้ ตรงนี้

ผู้ถือ"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สิทธิเดือนต.ค. เงินเข้าวันไหนบ้าง เช็กด่วน

อัปเดตรายละเอียด สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ทาง กรมบัญชีกลาง จะเริ่มทยอยจ่ายเงิน ค่าน้ำ-ค่าไฟ และ เบี้ยความพิการ โดยมีไทม์ไลน์แจ้งไว้ดังนี้ 

ผู้ถือ"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สิทธิเดือนต.ค. เงินเข้าวันไหนบ้าง เช็กด่วน

 

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินทั้งหมด 2 รายการ ได้แก่ 

รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีต้องใช้จ่ายให้หมดทุก ๆ เดือนไม่สมทบเดือนถัดไป
 

เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3  ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ปัจจุบันเหลือจ่ายอีก 3 เดือน ดังนี้ 

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564           จำนวน 200 บาท
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564  จำนวน 200 บาท
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564           จำนวน 200 บาท

 

 

ผู้ถือ"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สิทธิเดือนต.ค. เงินเข้าวันไหนบ้าง เช็กด่วน


วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือใช้รูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น

จ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ จำนวน  5 บาท
จ่ายผ่านบัตรฯ 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ  จำนวน 25 บาท

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

ขยายสิทธิวงเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟ เป็นเดือนแรก 
ค่าไฟฟ้า  ประมาณ 1.9 ล้านครัวเรือน (ทั้งนี้ ขอย้ำ 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)

กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

 

ผู้ถือ"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สิทธิเดือนต.ค. เงินเข้าวันไหนบ้าง เช็กด่วน


ค่าน้ำประปา ประมาณ 186,625 ครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น)

สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด

 

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงิน 200 บาท ถึงเดือนกันยายน 2565 การรับเบี้ยความพิการ จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั้น (รวมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200บาท) สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 

ผู้ถือ"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สิทธิเดือนต.ค. เงินเข้าวันไหนบ้าง เช็กด่วน

ขอขอบคุณที่มา: กรมบัญชีกลาง