svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

ผบ.ตร.สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว 1 ต.ค.นี้

29 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ผบ.ตร. สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรองรับ ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยและเปิดพื้นที่นำร่องสำหรับการท่องเที่ยว 1 ตุลาคมนี้  เน้นย้ำตรวจสถานประกอบการ สถานบันเทิง จุดสุ่มเสี่ยงดูแลใกล้ชิด หากพบปล่อยปละละเลย พิจารณาความบกพร่องทางวินัย-อาญาเด็ดขาด

29 กันยายน 2564 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงหลังจากที่ศบค. มีมติขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย.64 และผ่อนคลายมาตรการและอนุญาตให้เปิดกิจกรรม กิจการ การเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่จังหวัด ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป 

 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับการทำงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ตามมาตรการทางสาธารณสุข การปรับลดระยะเวลากักตัวของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่
 

โดยให้ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รองรับภารกิจการเปิดพื้นที่นำร่องสำหรับการท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนกำลังเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

 

รองโฆษกตร. กล่าวว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีความพร้อม คัดกรองการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามท่าอากาศยาน ด่านทางบก และด่านทางน้ำ พร้อมประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่ ศบค. ได้กำหนด รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ในทุกจังหวัดที่จะทำการเปิดพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยว
 

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังกำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดให้เตรียมพร้อม สำหรับการเปิดพื้นที่นำร่องสำหรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่จังหวัด รวมถึงการออกตรวจสอบพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตาม ประกาศ ข้อกำหนด มาตราการ ของ ศบค. และคำสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

 

ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ออกตรวจสอบ สถานประกอบการ สถานบันเทิง ร้านอาหารที่ลักลอบจำหน่ายสุรา จุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละพื้นที่คอยควบคุมกำกับการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด หากมีการปล่อยปละละเลย ก็จะพิจารณาความบกพร่องทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไป 
 

logoline